Jobba hos oss

Välkommen – vad roligt att du hittat hit! Modigo är en väletablerad vårdgivare och arbetsplats för psykologer, läkare och administrativa medarbetare. Hos oss står hög kvalitet i fokus, men också flexibilitet för dina och patienternas individuella behov och önskemål. På den här sidan läser du mer om oss.

Se våra lediga jobb

Kort om Modigo

 • Specialister inom neuropsykiatri
  Vi arbetar inom psykiatrisk öppenvård med bland annat utredningar, behandling, rådgivning och föräldrastöd. Vi har expertkunskap inom ADHD och autism.
 • Sju mottagningar i fyra städer
  Vi driver i dagsläget sju centralt belägna mottagningar i Stockholm, Göteborg, Lund och Sundsvall.  Vi har avtal och gott samarbete med ett flertal regioner.
 • Kvalitet, medmänsklighet och mod
  Allt arbete hos oss utgår från våra tre kärnvärden: kvalitet, medmänsklighet och mod.

Varför jobba hos oss?

På Modigo finns god struktur och rutiner kring det kliniska arbetet. Vi har kollektivavtal, bra pensionslösningar och friskvårdsbidrag. Här är andra starka argument:

 • Hög kvalitet  i verksamheten. Det patientnära arbetet är  i fokus på Modigo. Cheferna är psykologer med klinisk bakgrund och deras uppgift är att skapa bra förutsättningar för dig som medarbetare. Vi håller nere antalet möten och möteslängden till förmån för det kliniska arbetet.
 • Kontinuerlig kompetensutveckling. Du är omgiven av kompetenta kollegor och erbjuds kontinuerligt kompetenshöjande insatser och utbildningar.
 • Flexibilitet för individuella behov. På Modigo utformar du ditt eget arbete och styr din tid. Det kan handla om att själv planera in när du har patientbesök  och att arbeta hemifrån när du inte träffar patienter. En annan viktig aspekt är att Modigo tar hänsyn till patienternas behov och önskemål, exempelvis genom möjligheten att genomföra utredningar under en kortare, koncentrerad tidperiod.
 • Framåtanda och högt i tak. Vi är en prestigelös organisation som hela tiden utvecklas för våra patienters och medarbetares bästa. Har du idéer som kan göra verksamheten bättre – prata med din chef. Chansen är stor att den snart blir verklighet!

Vanliga frågor och svar

Hur skiljer det sig att jobba på Modigo jämfört med att jobba inom region?

Det kan säkert variera, men något som vi lägger stor vikt vid är flexibilitet för den enskilda individen – både vad gäller medarbetare och patienter.

I praktiken betyder det att du som medarbetare har stor frihet under ansvar. Beroende på tjänst lägger du själv upp arbetet på det sätt som passar dig bäst, exempelvis gällande arbetstider och var du väljer att fysiskt befinna dig under arbetsdagen.

Vad gäller patienter är vi lyhörda och utför alltid individanpassade utredningar. Generellt har vi kortare tid från start till mål i våra utredningar – eftersom det är så patienterna vill ha det.

Vad får jag för kompetensutveckling hos er?

För oss är det viktigt att våra medarbetare hänger med i de senaste rönen och fortsätter utvecklas. Vi bjuder regelbundet in föreläsare för att fördjupa kunskaperna i utvalda ämnen och ger möjlighet att gå utbildningar och kurser.

Även handledning är viktigt för att utvecklas. Vi erbjuder våra psykologer såväl extern som kollegial handledning med kompetenta och intresserade kollegor.

Du som inte är psykolog eller läkare får grundläggande kunskaper om neuropsykiatri genom en mycket uppskattad intern tvådagarskurs. Med din chef diskuterar du vilken annan typ av utbildning du behöver eller önskar för att växa i din yrkesroll.

Vad har jag för utvecklingsmöjligheter på Modigo?

I medarbetarsamtal hör vi oss för om dina intressen och önskemål. Tillsammans sätter du och din chef upp en plan för utveckling. Som psykolog kan du till exempel arbeta med behandling, rådgivning och utbildningar vid sidan av utredningar. Som medicinsk sekreterare/receptionist har du exempelvis möjlighet att ta ett större ansvar för ett område som intresserar dig.

Har ni kollektivavtal?

Ja, vi är anslutna till kollektivavtal mellan Vårdföretagarna, Vision och Akademikerförbunden samt mellan Vårdföretagarna och Sveriges Läkarförbund. Vi har bra försäkringar, tjänstepensionslösningar och förmåner som är framtagna utifrån medarbetarnas förslag.

Hur mycket förväntas att jag vara fysiskt på plats på mottagningen där jag arbetar?

Vi tror på frihet under ansvar och vill erbjuda så mycket frihet som möjligt att välja var man jobbar, utifrån vad som behövs i den enskilda tjänsten.

När du som psykolog eller läkare träffar patient måste du förstås vara fysiskt på plats på mottagningen. Under övrig arbetstid bestämmer du själv varifrån du vill jobba.

Våra receptionister och medicinska sekreterare arbetar i regel hela sin arbetstid på mottagningen, men visst utrymme finns för flexibilitet kring arbetstider och möjlighet att arbeta hemifrån. Vi försöker alltid tillgodose individuella önskemål.

Övriga medarbetare förlägger sin arbetstid där det passar dem och tjänsten bäst.

Vad har jag för arbetstider?

Basen är att arbeta kontorstid  måndag till fredag, men beroende på tjänst har du stora möjligheter att själv styra din tid, så länge det passar verksamheten. Vi har ingen jour, självklart ingen stämpelklocka och försöker alltid att tillgodose medarbetarnas individuella önskemål.

Hur jobbar ni med mångfald?

Vi vet att mångfald berikar och vill gärna ha medarbetare med olika ålder, etnicitet, kön och sexuell läggning.

Vilken stöttning kan man få i arbetet med exempelvis svåra ärenden?

Psykologer och läkare får löpande handledning och har även möjlighet att delta i kollegial handledning. Samtliga enhetschefer på Modigo är erfarna psykologer. Som medarbetare kan du alltid vända dig till dem i svåra ärenden.

Modigos kärnvärden

Kvalitet

Vi lutar oss tryggt mot evidensbaserade metoder och tummar aldrig på kvaliteten. Vi har god struktur och rutiner och arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling. Vår spetskompetens inom neuropsykiatrin är en av byggstenarna som gör oss framgångsrika.

Medmänsklighet

Vi sätter varje patients individuella behov och önskemål i centrum. Det innebär att vi är flexibla, tillgängliga och ser till att lösa problem.  Våra medarbetare har en god arbetsmiljö som präglas av respekt, samarbete och hållbara förväntningar. Vi uppmuntrar till friskvård.

Mod

Vi vågar utmana och ta klivet ut i det okända för att utveckla och förbättra. Det är vi skyldiga alla människor som tar sig modet att söka vår hjälp när tillvaron inte längre är hållbar. Hos oss är det högt i tak, korta beslutsvägar och vi uppmuntrar alla medarbetare att komma med förbättringsidéer.

För att trivas hos oss…

Modigo är en organisation som präglas av frihet och ansvar för våra medarbetare. Därför är det viktigt att du som jobbar hos oss är:

 • Självständig och strukturerad. Du lägger själv upp en plan för ditt arbete, ser till att få jobbet gjort samtidigt som du tar hand om dig själv, till exempel genom tillräckligt med pauser.
 • Trygg i din yrkesroll och kompetens. Du står på egna ben, samtidigt som du drar nytta av den struktur och kompetens som finns till ditt förfogande på Modigo. Din enhetschef (som är en erfaren psykolog) samt olika samarbetsforum är viktiga bollplank.
 • Flexibel och nyfiken. Du vill arbeta i en agil verksamhet som ständigt utvecklas. Du är lösningsorienterad och vill, utifrån den givna strukturen, hitta individuella anpassningar för att hjälpa varje patient så bra som möjligt.

 

Vår historia

Vi är pionjärer inom neuropsykiatri

Modigos historia börjar med en ensam psykolog, stora patientbehov och en tydlig övertygelse: Det här måste gå att göra bättre!

År 2016 tog leg. psykolog Märta Olausson testväskan i handen och började resa runt i Norrland där tillgängligheten inom psykiatrin var eftersatt och köerna långa. Tjänsten var neuropsykiatriska utredningar och honnörsordet kvalitet.

Sedan dess har Modigo vuxit snabbt – för att kunna göra skillnad för fler. Idag är vi över hundra psykologer, läkare och administrativa medarbetare på mottagningar på fyra orter. Och vi har breddat vårt erbjudande för att kunna möta fler behov inom adhd och autism samt närliggande problematik.

I själ och hjärta är vi dock desamma: Vi är pionjärer inom neuropsykiatri som brinner för tillgänglighet och kvalitet i tjänsterna för vår patientgrupp.  Dessutom är vi nytänkare som arbetsgivare. Hos oss ska alla ha en hållbar arbetssituation och rikt arbetsliv. Varje medarbetare ska ha förutsättningar att göra ett riktigt bra jobb – samtidigt som man utvecklas och får ihop livspusslet.

Drömmer du också om att göra skillnad inom neuropsykiatrin? Varmt välkommen till Modigo.

Lediga jobb

Vi är ständigt på jakt efter nya kollegor. Hittar du inte jobbet för dig i listan nedanför kan du skicka in en spontansökan. Mejla ditt CV och skriv vilken typ av jobb du är intresserad av samt i vilken stad till jobb@modigo.se.  Skriv Spontanansökan i ämnesraden.

Specialistläkare i psykiatri med inriktning mot ADHD i Lund

Vill du arbeta på en flexibel arbetsplats som tar hänsyn till individens behov – både medarbetarnas och patienternas? Drivs du av ett genuint intresse för neuropsykiatri och värdesätter erfarna kollegor med stort kvalitetsfokus?  Uppskattar du tydliga mål, fria arbetstider och möjligheten att förlägga delar av arbetet i hemmet? Då kan Modigo vara arbetsplatsen för dig.

Nu utökar vi Modigos team i Lund med ytterligare en specialistläkare i psykiatri för arbete med neuropsykiatriska utredningar. Det finns även möjlighet att arbeta digitalt med behandling. Hos oss får du ett spännande och utvecklande arbete i ett bolag som vill utmana branschen till större individanpassning och hög kvalitet.

Om Modigo

Modigo är en väletablerad vårdgivare och arbetsplats för psykologer, läkare och administrativa medarbetare på fyra orter i Sverige. Vi är specialister inom neuropsykiatri och arbetar inom psykiatrisk öppenvård med bland annat utredningar, behandling, rådgivning och föräldrastöd. Företaget präglas av en hög servicenivå och stor flexibilitet. Våra sju mottagningar finns i Stockholm, Göteborg, Lund och Sundsvall. Vi har avtal och gott samarbete med ett flertal regioner.

I vårt systerföretag ADHD Care by Modigo erbjuder vi medicinsk behandling till patienter med ADHD-diagnos. ADHD Care är en digital klinik som möter patienter från hela Sverige via video- och telefonsamtal.

Om tjänsten

Nu söker vi ytterligare en specialistläkare i psykiatri som ska arbeta med neuropsykiatriska utredningar. Det finns även möjlighet att arbeta med behandling av ADHD.

Tjänsten är tillsvidare på del- eller heltid. Som del i vår flexibilitet kan tjänstgöringsgraden diskuteras. Du har stor frihet att lägga upp dina arbetstider på ett sätt som passar just dig.

Din placering är i våra fina lokaler i centrala Lund. Du har också möjlighet att arbeta hemifrån när du inte träffar patienter.

Varför jobba på Modigo?

På Modigo arbetar du i en verksamhet med god struktur och rutiner kring det kliniska arbetet, samt kollektivavtal, bra pensionslösningar och friskvårdsbidrag för dig som anställd. Här är några anledningar som våra anställda ofta framhåller med Modigo som arbetsgivare:

 • Fokus på kvalitet. På Modigo är det patientnära arbetet i fokus. Cheferna är psykologer med klinisk bakgrund och deras uppgift är att skapa bra förutsättningar för dig som medarbetare. Vi håller nere antalet möten och möteslängden till förmån för det kliniska arbetet. De möten vi har är få och motiverade.
 • Du är omgiven av kompetenta kollegor, bland andra vårt nätverk av specialistläkare och vår MLA. Vidare erbjuds du kontinuerligt kompetenshöjande insatser, utbildningar och deltagande i nationella och internationella kongresser.
 • Flexibilitet för individuella behov. På Modigo utformar du ditt eget arbete och styr din tid. Det kan handla om att själv planera in när på dagen du har patientbesök – för att få livspusslet att gå ihop – och att arbeta hemifrån när du inte träffar patient. En annan viktig aspekt är att Modigo tar hänsyn till patienternas behov och önskemål, exempelvis genom möjligheten att genomföra utredningar under en kortare, koncentrerad period.
 • Bra villkor. Vi erbjuder bland annat konkurrenskraftiga löner, bra pensionslösningar och generöst friskvårdsbidrag.
 • Framåtanda och högt i tak. Modigo är en prestigelös organisation som hela tiden utvecklas för patienternas och medarbetarnas bästa. Har du idéer som kan göra verksamheten bättre – prata med din chef. Chansen är stor att de snart blir verklighet.

Om dig

Vi söker dig som är legitimerad läkare och specialistläkare i psykiatri. Du har ett genuint intresse för neuropsykiatri, är flexibel, serviceinriktad och har lätt för att samarbeta. För dig är det självklart att sätta patienten i fokus och du har mycket god förmåga att kommunicera och bygga förtroende. Du är ödmjuk, ansvarstagande, nyfiken och noggrann.

Vi vet att mångfald berikar oss och ser gärna sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.

För att trivas hos oss är det viktigt att du är:

 • Självständig och strukturerad. Du lägger själv upp en plan för ditt arbete, ser till att få jobbet gjort samtidigt som du tar hand om dig själv, till exempel genom tillräckligt med pauser.
 • Trygg i din yrkesroll och kompetens. Du står på egna ben i det kliniska arbetet, samtidigt som du drar nytta av den struktur och kompetens som finns till ditt förfogande på Modigo.
 • Flexibel och nyfiken. Du vill arbeta i en agil verksamhet som ständigt utvecklas. Du är lösningsorien-terad och vill, utifrån den givna strukturen, hitta individuella anpassningar för att hjälpa varje patient så bra som möjligt.

Frågor

Har du frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Medicinsk ledningsansvarig Ioannis Pantziaras via ioannis.pantziaras@modigo.se.

Så ansöker du

Maila din ansökan med CV och personligt brev till jobb@modigo.se. Skriv ”Läkare Lund” i ämnesraden i mailet. Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 31 maj.

Specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri med inriktning mot ADHD i Göteborg

Vill du arbeta på en flexibel arbetsplats som tar hänsyn till individens behov – både medarbetarnas och patienternas? Drivs du av ett genuint intresse för neuropsykiatri och värdesätter erfarna kollegor med stort kvalitetsfokus?  Uppskattar du tydliga mål, fria arbetstider och möjligheten att förlägga delar av arbetet i hemmet? Då kan Modigo vara arbetsplatsen för dig.

Nu utökar vi Modigos Göteborgs-team med ytterligare en specialist i barn- och ungdomspsykiatri för arbete med neuropsykiatriska utredningar. Det finns även möjlighet att arbeta med behandling. Hos oss får du ett spännande och utvecklande arbete i ett bolag som vill utmana branschen till större individanpassning och hög kvalitet.

Om Modigo

Modigo är en väletablerad vårdgivare och arbetsplats för psykologer, läkare och administrativa medarbetare på fyra orter i Sverige. Vi är specialister inom neuropsykiatri och arbetar inom psykiatrisk öppenvård med utredningar, behandling, rådgivning och föräldrastöd. Företaget präglas av en hög servicenivå och stor flexibilitet. Våra sju mottagningar finns i Stockholm, Göteborg, Lund och Sundsvall. Vi har avtal och gott samarbete med ett flertal regioner, bland andra VGR.

I vårt systerföretag ADHD Care by Modigo ger vi medicinsk behandling till patienter med ADHD-diagnos. ADHD Care är en digital klinik som möter patienter från hela Sverige via video- och telefonsamtal.

Om tjänsten

Nu söker vi ytterligare en specialistläkare som ska arbeta med neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar. Det finns även möjlighet att arbeta med behandling av ADHD.

Tjänsten är tillsvidare på del- eller heltid. Som del i vår flexibilitet kan tjänstgöringsgraden diskuteras. Du har även stor frihet att lägga upp dina arbetstider på ett sätt som passar just dig.

Din placering är i vår fina lokal på Otterhällegatan i centrala Göteborg. Du har också möjlighet att arbeta hemifrån när du inte träffar patienter.

Varför jobba på Modigo?

På Modigo arbetar du i en verksamhet med god struktur och rutiner kring det kliniska arbetet och kollektivavtal, bra pensionslösningar och friskvårdsbidrag för dig som anställd. Här är några anledningar som våra anställda ofta framhåller med Modigo som arbetsgivare:

 • Fokus på kvalitet. På Modigo är det patientnära arbetet i fokus. Cheferna är psykologer med klinisk bakgrund och deras uppgift är att skapa bra förutsättningar för dig som medarbetare. Vi håller nere antalet möten och möteslängden till förmån för det kliniska arbetet. De möten vi har är få och motiverade.
 • Du är omgiven av kompetenta kollegor, bland andra vårt nätverk av specialistläkare och vår MLA. Vidare erbjuds du kontinuerligt kompetenshöjande insatser, utbildningar och deltagande i nationella och internationella kongresser.
 • Flexibilitet för individuella behov. På Modigo utformar du ditt eget arbete och styr din tid. Det kan handla om att själv planera in när på dagen du har patientbesök – för att få livspusslet att gå ihop – och att arbeta hemifrån när du inte träffar patient. En annan viktig aspekt är att Modigo tar hänsyn till patienternas behov och önskemål, exempelvis genom möjligheten att genomföra utredningar under en kortare, koncentrerad period.
 • Bra villkor. Vi erbjuder bland annat konkurrenskraftiga löner, bra pensionslösningar och generöst friskvårdsbidrag.
 • Framåtanda och högt i tak. Modigo är en prestigelös organisation som hela tiden utvecklas för patienternas och medarbetarnas bästa. Har du idéer som kan göra verksamheten bättre – prata med din chef. Chansen är stor att de snart blir verklighet.

Om dig

Vi söker dig som är legitimerad läkare och specialist i barn- och ungdomspsykiatri. Du har ett genuint intresse för neuropsykiatri, är flexibel, serviceinriktad och har lätt för att samarbeta. För dig är det självklart att sätta patienten i fokus och du har mycket god förmåga att kommunicera och bygga förtroende. Du är ödmjuk, ansvarstagande, nyfiken och noggrann. Vi vet att mångfald berikar oss och ser gärna sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.

För att trivas hos oss är det viktigt att du är:

 • Självständig och strukturerad. Du lägger själv upp en plan för ditt arbete, ser till att få jobbet gjort samtidigt som du tar hand om dig själv, till exempel genom tillräckligt med pauser.
 • Trygg i din yrkesroll och kompetens. Du står på egna ben i det kliniska arbetet, samtidigt som du drar nytta av den struktur och kompetens som finns till ditt förfogande på Modigo.
 • Flexibel och nyfiken. Du vill arbeta i en agil verksamhet som ständigt utvecklas. Du är lösningsorien-terad och vill, utifrån den givna strukturen, hitta individuella anpassningar för att hjälpa varje patient så bra som möjligt. 

Frågor

Har du frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Medicinsk ledningsansvarig Ioannis Pantziaras via ioannis.pantziaras@modigo.se.

Så ansöker du

Maila din ansökan med CV och personligt brev till jobb@modigo.se. Skriv ”Läkare Göteborg” i ämnesraden i mailet. Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 31 maj.

 

 

Specialistläkare i psykiatri med inriktning mot ADHD i Göteborg

Specialistläkare i psykiatri med inriktning mot ADHD

Vill du arbeta på en flexibel arbetsplats som tar hänsyn till individens behov – både medarbetarnas och patienternas? Drivs du av ett genuint intresse för neuropsykiatri och värdesätter erfarna kollegor med stort kvalitetsfokus?  Uppskattar du tydliga mål, fria arbetstider och möjligheten att förlägga delar av arbetet i hemmet? Då kan Modigo vara arbetsplatsen för dig.

Nu utökar vi Modigos team i Göteborg med en specialistläkare i vuxenpsykiatri för arbete med neuropsykiatriska utredningar. Det finns även möjlighet att arbeta med behandling. Hos oss får du ett spännande och utvecklande arbete i ett bolag som vill utmana branschen till större individanpassning och hög kvalitet.

Om Modigo

Modigo är en väletablerad vårdgivare och arbetsplats för psykologer, läkare och administrativa medarbetare på fyra orter i Sverige. Vi är specialister inom neuropsykiatri och arbetar inom psykiatrisk öppenvård med utredningar, behandling, rådgivning och föräldrastöd. Företaget präglas av en hög servicenivå och stor flexibilitet. Våra sju mottagningar finns i Stockholm, Göteborg, Lund och Sundsvall. Vi har avtal och gott samarbete med ett flertal regioner, bland andra VGR.

I vårt systerföretag ADHD Care by Modigo erbjuder vi medicinsk behandling till patienter med ADHD-diagnos. ADHD Care är en digital klinik som möter patienter från hela Sverige via video- och telefonsamtal.

Om tjänsten

Nu söker vi ytterligare en vuxenpsykiatrier som ska arbeta med neuropsykiatriska utredningar. Det finns även möjlighet att arbeta med behandling.

Tjänsten är tillsvidare på del- eller heltid. Som del i vår flexibilitet kan tjänstgöringsgraden diskuteras. Du har även stor frihet att lägga upp dina arbetstider på ett sätt som passar just dig.

Din placering är i vår fina lokal i centrala Göteborg. Du har också möjlighet att arbeta hemifrån när du inte träffar patienter.

Varför jobba på Modigo?

På Modigo arbetar du i en verksamhet med god struktur och rutiner kring det kliniska arbetet och kollektivavtal, bra pensionslösningar och friskvårdsbidrag för dig som anställd. Här är några anledningar som våra anställda ofta framhåller med Modigo som arbetsgivare:

 • Fokus på kvalitet. På Modigo är det patientnära arbetet i fokus. Cheferna är psykologer med klinisk bakgrund och deras uppgift är att skapa bra förutsättningar för dig som medarbetare. Vi håller nere antalet möten och möteslängden till förmån för det kliniska arbetet. De möten vi har är få och motiverade.
 • Du är omgiven av kompetenta kollegor, bland andra vårt nätverk av specialistläkare och vår MLA. Vidare erbjuds du kontinuerligt kompetenshöjande insatser, utbildningar och deltagande i nationella och internationella kongresser.
 • Flexibilitet för individuella behov. På Modigo utformar du ditt eget arbete och styr din tid. Det kan handla om att själv planera in när på dagen du har patientbesök – för att få livspusslet att gå ihop – och att arbeta hemifrån när du inte träffar patient. En annan viktig aspekt är att Modigo tar hänsyn till patienternas behov och önskemål, exempelvis genom möjligheten att genomföra utredningar under en kortare, koncentrerad period.
 • Bra villkor. Vi erbjuder bland annat konkurrenskraftiga löner, bra pensionslösningar och generöst friskvårdsbidrag.
 • Framåtanda och högt i tak. Modigo är en prestigelös organisation som hela tiden utvecklas för patienternas och medarbetarnas bästa. Har du idéer som kan göra verksamheten bättre – prata med din chef. Chansen är stor att de snart blir verklighet.

Om dig

Vi söker dig som är legitimerad läkare och specialist inom psykiatri. Du har ett genuint intresse för neuropsykiatri, är flexibel, serviceinriktad och har lätt för att samarbeta. För dig är det självklart att sätta patienten i fokus och du har mycket god förmåga att kommunicera och bygga förtroende. Du är ödmjuk, ansvarstagande, nyfiken och noggrann. Vi vet att mångfald berikar oss och ser gärna sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.

För att trivas hos oss är det viktigt att du är:

 • Självständig och strukturerad. Du lägger själv upp en plan för ditt arbete, ser till att få jobbet gjort samtidigt som du tar hand om dig själv, till exempel genom tillräckligt med pauser.
 • Trygg i din yrkesroll och kompetens. Du står på egna ben i det kliniska arbetet, samtidigt som du drar nytta av den struktur och kompetens som finns till ditt förfogande på Modigo.
 • Flexibel och nyfiken. Du vill arbeta i en agil verksamhet som ständigt utvecklas. Du är lösningsorien-terad och vill, utifrån den givna strukturen, hitta individuella anpassningar för att hjälpa varje patient så bra som möjligt.

Frågor

Har du frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Medicinsk ledningsansvarig Ioannis Pantziaras via ioannis.pantziaras@modigo.se.

Så ansöker du

Maila din ansökan med CV och personligt brev till jobb@modigo.se. Skriv ”Läkare Göteborg” i ämnesraden i mailet. Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 31 maj.

Specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri med inriktning mot ADHD i Stockholm

Vill du arbeta på en flexibel arbetsplats som tar hänsyn till individens behov – både medarbetarnas och patienternas? Drivs du av ett genuint intresse för neuropsykiatri och värdesätter erfarna kollegor med stort kvalitetsfokus?  Uppskattar du tydliga mål, fria arbetstider och möjligheten att förlägga delar av arbetet i hemmet? Då kan Modigo vara arbetsplatsen för dig.

Nu utökar vi Modigos team i Stockholm med en specialist i barn- och ungdomspsykiatri för arbete med neuropsykiatriska utredningar. Det finns även möjlighet att arbeta med behandling. Hos oss får du ett spännande och utvecklande arbete i ett bolag som vill utmana branschen till större individanpassning och hög kvalitet.

Om Modigo

Modigo är en väletablerad vårdgivare och arbetsplats för psykologer, läkare och administrativa medarbetare på fyra orter i Sverige. Vi är specialister inom neuropsykiatri och arbetar inom psykiatrisk öppenvård med utredningar, behandling, rådgivning och föräldrastöd. Företaget präglas av en hög servicenivå och stor flexibilitet. Våra sju mottagningar finns i Stockholm, Göteborg, Lund och Sundsvall. Vi har avtal och gott samarbete med ett flertal regioner.

I vårt systerföretag ADHD Care by Modigo ger vi medicinsk behandling till patienter med ADHD-diagnos. ADHD Care är en digital klinik som möter patienter från hela Sverige via video- och telefonsamtal.

Om tjänsten

Nu söker vi ytterligare en specialistläkare som ska arbeta med neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar. Det finns även möjlighet att arbeta med behandling av ADHD.

Tjänsten är tillsvidare på del- eller heltid. Som del i vår flexibilitet kan tjänstgöringsgraden diskuteras. Du har även stor frihet att lägga upp dina arbetstider på ett sätt som passar just dig.

Din placering är i vår fina lokal i Läkarhuset Odenplan. Du har möjlighet att arbeta hemifrån när du inte träffar patienter.

Varför jobba på Modigo?

På Modigo arbetar du i en verksamhet med god struktur och rutiner kring det kliniska arbetet och kollektivavtal, bra pensionslösningar och friskvårdsbidrag för dig som anställd. Här är några anledningar som våra anställda ofta framhåller med Modigo som arbetsgivare:

 • Fokus på kvalitet. På Modigo är det patientnära arbetet i fokus. Cheferna är psykologer med klinisk bakgrund och deras uppgift är att skapa bra förutsättningar för dig som medarbetare. Vi håller nere antalet möten och möteslängden till förmån för det kliniska arbetet. De möten vi har är få och motiverade.
 • Du är omgiven av kompetenta kollegor, bland andra vårt nätverk av specialistläkare och vår MLA. Vidare erbjuds du kontinuerligt kompetenshöjande insatser, utbildningar och deltagande i nationella och internationella kongresser.
 • Flexibilitet för individuella behov. På Modigo utformar du ditt eget arbete och styr din tid. Det kan handla om att själv planera in när på dagen du har patientbesök – för att få livspusslet att gå ihop – och att arbeta hemifrån när du inte träffar patient. En annan viktig aspekt är att Modigo tar hänsyn till patienternas behov och önskemål, exempelvis genom möjligheten att genomföra utredningar under en kortare, koncentrerad period.
 • Bra villkor. Vi erbjuder bland annat konkurrenskraftiga löner, bra pensionslösningar och generöst friskvårdsbidrag.
 • Framåtanda och högt i tak. Modigo är en prestigelös organisation som hela tiden utvecklas för patienternas och medarbetarnas bästa. Har du idéer som kan göra verksamheten bättre – prata med din chef. Chansen är stor att de snart blir verklighet.

Om dig

Vi söker dig som är legitimerad läkare och specialist i barn- och ungdomspsykiatri. Du har ett genuint intresse för neuropsykiatri, är flexibel, serviceinriktad och har lätt för att samarbeta. För dig är det självklart att sätta patienten i fokus och du har mycket god förmåga att kommunicera och bygga förtroende. Du är ödmjuk, ansvarstagande, nyfiken och noggrann.

Vi vet att mångfald berikar oss och ser gärna sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.

För att trivas hos oss är det viktigt att du är:

 • Självständig och strukturerad. Du lägger själv upp en plan för ditt arbete, ser till att få jobbet gjort samtidigt som du tar hand om dig själv, till exempel genom tillräckligt med pauser.
 • Trygg i din yrkesroll och kompetens. Du står på egna ben i det kliniska arbetet, samtidigt som du drar nytta av den struktur och kompetens som finns till ditt förfogande på Modigo.
 • Flexibel och nyfiken. Du vill arbeta i en agil verksamhet som ständigt utvecklas. Du är lösningsorien-terad och vill, utifrån den givna strukturen, hitta individuella anpassningar för att hjälpa varje patient så bra som möjligt.

Frågor

Har du frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Medicinsk ledningsansvarig Ioannis Pantziaras via ioannis.pantziaras@modigo.se.

Så ansöker du

Maila din ansökan med CV och personligt brev till jobb@modigo.se. Skriv ”Läkare Stockholm” i ämnesraden i mailet. Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 31 maj.

 

 

Psykolog för NP-utredningar till växande verksamhet i Sundsvall

Vill du arbeta på en flexibel arbetsplats som tar hänsyn till individens behov – både medarbetarnas och patienternas? Drivs du av att göra ett högkvalitativt arbete? Vill du ha fria arbetstider, tydliga mål och möjlighet till bonus? Då kan Modigo vara arbetsplatsen för dig.

Nu söker vi ytterligare en psykolog som ska arbeta med neuropsykiatriska utredningar av barn och/eller vuxna. Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, har ett genuint intresse för neuropsykiatri och vill ha ett viktigt och utvecklande arbete tillsammans med engagerade och skickliga kollegor.

Om Modigo

Modigo är en väletablerad vårdgivare och arbetsplats för psykologer, läkare och administrativa medarbetare på fyra orter i Sverige. Vi är specialister inom neuropsykiatri och arbetar inom psykiatrisk öppenvård, med utredningar, behandling, rådgivning och föräldrastöd. Våra sju mottagningar finns i Stockholm, Göteborg, Lund och Sundsvall. Vi har avtal och gott samarbete med ett flertal regioner.

Om tjänsten

Då vår verksamhet växer, och två av våra medarbetare i Sundsvall gått vidare till andra tjänster inom Modigo, söker vi nu ytterligare psykologer till mottagningen i Sundsvall. Arbetet består i att självständigt genomföra gedigna neuropsykiatriska utredningar av barn och/eller vuxna, baserade på evidensbaserade metoder. På Modigo lägger vi stor vikt vid noggrannhet i samtliga steg i utredningen och genomför alltid breda neuropsykiatriska utredningar. I utredningsarbetet samarbetar du med psykiatriker och tillsammans tar ni ställning till om patienten uppfyller kriterierna för diagnos.

Tjänsten innebär stor flexibilitet för dig. Du träffar patienter i våra fina lokaler i centrala Sundsvall. När du inte har patientbesök väljer du själv om du vill jobba hemifrån. Vidare har du stora möjligheter att planera ditt eget arbete, till exempel välja om du ska vara på mottagningen ofta eller bara komma in varannan vecka. Du kan också välja att arbeta hel- eller deltid.

Varför jobba på Modigo?

På Modigo arbetar du i en verksamhet med god struktur och rutiner kring det kliniska arbetet och kollektivavtal, bra pensionslösningar och friskvårdsbidrag för dig som anställd. Här är några anledningar som våra anställda ofta framhåller med Modigo som arbetsgivare:

 • Fokus på kvalitet. På Modigo är det patientnära arbetet i fokus. Cheferna är psykologer med klinisk bakgrund och deras uppgift är att skapa bra förutsättningar för dig som medarbetare. Vi håller nere antalet möten och möteslängden till förmån för det kliniska arbetet. De möten vi har är få och motiverade.
 • Kontinuerlig kompetensutveckling. Du är omgiven av kompetenta kollegor och erbjuds kontinuerligt kompetenshöjande insatser och utbildningar.
 • Flexibilitet för individuella behov. På Modigo utformar du ditt eget arbete och styr din tid. Det kan handla om att själv planera in när på dagen du har patientbesök – för att få livspusslet att gå ihop – och att arbeta hemifrån när du inte träffar patient. En annan viktig aspekt är att Modigo tar hänsyn till patienternas behov och önskemål, exempelvis genom möjligheten att genomföra utredningar under en kortare, koncentrerad period.
 • Framåtanda och högt i tak. Modigo är en prestigelös organisation som hela tiden utvecklas för patienternas och medarbetarnas bästa. Har du idéer som kan göra verksamheten bättre – prata med din chef. Chansen är stor att de snart blir verklighet.

Om dig

Vi söker dig som har svensk legitimation som psykolog, minst två års yrkeserfarenhet samt goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, ytterligare språk är meriterande. Erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar i minst två år är ett krav. Vi vet att mångfald berikar oss och ser gärna sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.

För att trivas hos oss är det viktigt att du är:

 • Självständig och strukturerad. Du lägger själv upp en plan för ditt arbete, ser till att få jobbet gjort samtidigt som du tar hand om dig själv, till exempel genom tillräckligt med pauser.
 • Trygg i din yrkesroll och kompetens. Du står på egna ben i det kliniska arbetet, samtidigt som du drar nytta av den struktur och kompetens som finns till ditt förfogande på Modigo.
 • Flexibel och nyfiken. Du vill arbeta i en agil verksamhet som ständigt utvecklas. Du är lösningsorienterad och vill, utifrån den givna strukturen, hitta individuella anpassningar för att hjälpa varje patient så bra som möjligt.

Frågor

Har du frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta vår enhetschef för Sundsvall, Linda Stål, på telefonnummer 073-3350 986.

Så ansöker du

Maila din ansökan med CV till jobb@modigo.se. Skriv ”Psykolog Sundsvall” i ämnesraden i mailet. Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.

Psykologer till Lund, Göteborg, Stockholm och Sundsvall

Vill du arbeta på en flexibel arbetsplats som tar hänsyn till individens behov – både medarbetarnas och patienternas? Drivs du av att göra ett högkvalitativt arbete? Vill du ha fria arbetstider, tydliga mål och möjlighet till bonus? Då kan Modigo vara arbetsplatsen för dig.

Modigo växer ständigt och söker löpande psykologer som ska arbeta med neuropsykiatriska utredningar av barn och/eller vuxna. Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, har ett genuint intresse för neuropsykiatri och vill ha ett viktigt och utvecklande arbete tillsammans med engagerade och skickliga kollegor. 

Om Modigo

Modigo är en väletablerad vårdgivare och arbetsplats för psykologer, läkare och administrativa medarbetare på fyra orter i Sverige. Vi är specialister inom neuropsykiatri och arbetar inom psykiatrisk öppenvård med utredningar, behandling, rådgivning och föräldrastöd. Våra mottagningar finns centralt i Stockholm, Göteborg, Lund och Sundsvall. Vi har avtal och gott samarbete med ett flertal regioner.

Om tjänsten

Då vår verksamhet ständigt växer söker vi ytterligare psykologer till våra mottagningar. Arbetet består i att självständigt genomföra gedigna neuropsykiatriska utredningar av barn och/eller vuxna, baserat på evidensbaserade metoder.

På Modigo lägger vi stor vikt vid noggrannhet i samtliga steg i utredningen och genomför alltid breda neuropsykiatriska utredningar. Du samarbetar med psykiatriker och tillsammans tar ni ställning till om patienten uppfyller kriterierna för diagnos.

Tjänsten innebär stor flexibilitet för dig. Du träffar patienter i våra fina, centrala lokaler. När du inte har patientbesök väljer du själv om du vill jobba hemifrån eller på våra mottagningar. Vidar har du stora möjligheter att planera ditt eget arbete, till exempel välja om du ska vara på mottagningen ofta eller bara komma in då och då. Du kan också välja att arbeta hel- eller deltid.

Varför jobba på Modigo?

På Modigo arbetar du i en verksamhet med god struktur och rutiner kring det kliniska arbetet och kollektivavtal, bra pensionslösningar och friskvårdsbidrag för dig som anställd. Här är några anledningar som våra anställda ofta framhåller med Modigo som arbetsgivare:

 • Fokus på kvalitet. På Modigo är det patientnära arbetet i fokus. Cheferna är psykologer med klinisk bakgrund och deras uppgift är att skapa bra förutsättningar för dig som medarbetare. Vi håller nere antalet möten och möteslängden till förmån för det kliniska arbetet. De möten vi har är få och motiverade.
 • Du är omgiven av kompetenta kollegor och erbjuds kontinuerligt kompetenshöjande insatser och utbildningar.
 • Flexibilitet för individuella behov. På Modigo utformar du ditt eget arbete och styr din tid. Det kan handla om att själv planera in när på dagen du har patientbesök – för att få livspusslet att gå ihop – och att arbeta hemifrån när du inte träffar patient. En annan viktig aspekt är att Modigo tar hänsyn till patienternas behov och önskemål, exempelvis genom möjligheten att genomföra utredningar under en kortare, koncentrerad period.
 • Framåtanda och högt i tak. Modigo är en prestigelös organisation som hela tiden utvecklas för patienternas och medarbetarnas bästa. Har du idéer som kan göra verksamheten bättre – prata med din chef. Chansen är stor att de snart blir verklighet.

Om dig

Vi söker dig som har svensk legitimation som psykolog, minst två års yrkeserfarenhet av neuropsykiatriska utredningar samt goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Ytterligare språk är meriterande. Vi vet att mångfald berikar oss och ser gärna sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.

För att trivas hos oss är det viktigt att du är:

 • Självständig och strukturerad. Du lägger själv upp en plan för ditt arbete, ser till att få jobbet gjort samtidigt som du tar hand om dig själv, till exempel genom tillräckligt med pauser.
 • Trygg i din yrkesroll och kompetens. Du står på egna ben i det kliniska arbetet, samtidigt som du drar nytta av den struktur och kompetens som finns till ditt förfogande på Modigo.
 • Flexibel och nyfiken. Du vill arbeta i en agil verksamhet som ständigt utvecklas. Du är lösningsorienterad och vill, utifrån den givna strukturen, hitta individuella anpassningar för att hjälpa varje patient så bra som möjligt.

Frågor

Har du frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta våra enhetschefer

 • Sundsvall – Linda Stål 073-3350 986
 • Stockholm – Lina Wester Gottlieb 073- 1449 704
 • Göteborg – Anna Gabrielsson 073- 1449 701
 • Lund – Jenny Edbladh 073-1475 901

Så ansöker du

Maila din ansökan med CV till jobb@modigo.se. Skriv Psykolog samt på vilken ort du vill arbeta i ämnesraden i mailet, t.ex. ”Psykolog Sundsvall”. Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.

Specialistläkare i barn- och/eller vuxenpsykiatri till Lund, Göteborg, Stockholm och Sundsvall

Vill du arbeta på en flexibel arbetsplats som tar hänsyn till individens behov – både medarbetarnas och patienternas? Drivs du av ett genuint intresse för neuropsykiatri och värdesätter erfarna kollegor med stort kvalitetsfokus?  Vill du ha tydliga mål, fria arbetstider och möjlighet att förlägga delar av arbetet i hemmet? Då kan Modigo vara arbetsplatsen för dig.

Modigo växer och söker ytterligare specialistläkare i barn & ungdoms och/eller vuxenpsykiatri för arbete med neuropsykiatriska utredningar. Det finns även möjlighet att arbeta med behandling. Hos oss får du ett spännande och utvecklande arbete i ett bolag som vill utmana branschen till större individanpassning och hög kvalitet.

Om Modigo

Modigo är en väletablerad vårdgivare och arbetsplats för psykologer, läkare och administrativa medarbetare på fyra orter i Sverige. Vi är specialister inom neuropsykiatri och arbetar inom psykiatrisk öppenvård med utredningar, behandling, rådgivning och föräldrastöd. Företaget präglas av en hög servicenivå och stor flexibilitet. Våra sju mottagningar finns centralt i Stockholm, Göteborg, Lund och Sundsvall. Vi har avtal och gott samarbete med ett flertal regioner.

I vårt systerföretag ADHD Care by Modigo ger vi medicinsk behandling till patienter med ADHD-diagnos. ADHD Care är en digital klinik som möter patienter från hela Sverige via video- och telefonsamtal.

Om tjänsten

Nu söker vi ytterligare specialistläkare som ska arbeta med neuropsykiatriska utredningar av barn och/eller vuxna. Det finns även möjlighet att arbeta med digital behandling av ADHD via ADHD Care by Modigo.

Tjänsten är tillsvidare på del- eller heltid. Som del i vår flexibilitet kan tjänstgöringsgraden diskuteras. Du har även stor frihet att lägga upp dina arbetstider på ett sätt som passar just dig. Du har också möjlighet att arbeta hemifrån när du inte träffar patienter fysiskt.

Varför jobba på Modigo?

På Modigo arbetar du i en verksamhet med god struktur och rutiner kring det kliniska arbetet och kollektivavtal, bra pensionslösningar och friskvårdsbidrag för dig som anställd. Här är några anledningar som våra anställda ofta framhåller med Modigo som arbetsgivare:

 • Fokus på kvalitet. På Modigo är det patientnära arbetet i fokus. Cheferna är psykologer med klinisk bakgrund och deras uppgift är att skapa bra förutsättningar för dig som medarbetare. Vi håller nere antalet möten och möteslängden till förmån för det kliniska arbetet. De möten vi har är få och motiverade.
 • Du är omgiven av kompetenta kollegor och erbjuds kontinuerligt kompetenshöjande insatser, utbildningar och deltagande i nationella och internationella kongresser.
 • Flexibilitet för individuella behov. På Modigo utformar du ditt eget arbete och styr din tid. Det kan handla om att själv planera in när på dagen du har patientbesök – för att få livspusslet att gå ihop – och att arbeta hemifrån när du inte träffar patient. En annan viktig aspekt är att Modigo tar hänsyn till patienternas behov och önskemål, exempelvis genom möjligheten att genomföra utredningar under en kortare, koncentrerad period.
 • Bra villkor. Vi erbjuder bland annat konkurrenskraftiga löner, bra pensionslösningar och generöst friskvårdsbidrag.
 • Framåtanda och högt i tak. Modigo är en prestigelös organisation som hela tiden utvecklas för patienternas och medarbetarnas bästa. Har du idéer som kan göra verksamheten bättre – prata med din chef. Chansen är stor att de snart blir verklighet.

Om dig

Vi söker dig som är legitimerad läkare och specialist i barn- och ungdomspsykiatri eller vuxenpsykiatri. Du har ett genuint intresse för neuropsykiatri, är flexibel, serviceinriktad och har lätt för att samarbeta.

För dig är det självklart att sätta patienten i fokus och du har mycket god förmåga att kommunicera och bygga förtroende. Du är ödmjuk, ansvarstagande, nyfiken och noggrann. Vi vet att mångfald berikar oss och ser gärna sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.

För att trivas hos oss är det viktigt att du är:

 • Självständig och strukturerad. Du lägger själv upp en plan för ditt arbete, ser till att få jobbet gjort samtidigt som du tar hand om dig själv, till exempel genom tillräckligt med pauser.
 • Trygg i din yrkesroll och kompetens. Du står på egna ben i det kliniska arbetet, samtidigt som du drar nytta av den struktur och kompetens som finns till ditt förfogande på Modigo.
 • Flexibel och nyfiken. Du vill arbeta i en agil verksamhet som ständigt utvecklas. Du är lösningsorienterad och vill, utifrån den givna strukturen, hitta individuella anpassningar för att hjälpa varje patient så bra som möjligt.

Frågor

Har du frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta vår HR-chef My Salling på telefonnummer 0708-635416.

Så ansöker du

Maila din ansökan med CV till jobb@modigo.se. Skriv Specialistläkare samt vilken ort du vill arbeta på, i ämnesraden i mailet. Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.