Ledning


Märta Olausson, VD

Legitimerad psykolog med inriktning kognitiv beteendeterapi och neuropsykiatri

Märta har en bred erfarenhet och är mycket rutinerad när det gäller utrednings- och bedömningsarbete av barn och unga. Hon är legitimerad psykolog utbildad vid Lunds och Umeå universitet och har efter psykologexamen engagerat sig inom det neuropsykiatriska fältet, både genom kliniskt arbete och inom forskningsprojekt för Pearson Assessment.

Caroline, Verksamhetschef

Legitimerad psykolog med inriktning kognitiv beteendeterapi och neuropsykiatri, ST-psykolog inom neuropsykologi

Caroline har sedan sin psykologexamen 2005 arbetat med neuropsykiatriska utredningar och behandling inom vuxenpsykiatri. Hon har nyligen deltagit i ett forskningsprojekt gällande manualbaserad patient- och närståendeutbildning för vuxna med autismspektrumtillstånd. Hon har, förutom gedigen klinisk erfarenhet, även arbetat som samordnare för neuropsykiatriska team samt arbetat med att ta fram riktlinjer för utredning och behandling för neuropsykiatriska tillstånd för Stockholms läns landsting.

Marie, Enhetschef Göteborg

Legitimerad psykolog, specialist i klinisk barn- och ungdomspsykologi, legitimerad psykoterapeut med inriktning KBT barn och ungdom

Marie har sedan sin legitimation 2000 arbetat med barn och ungdomar, främst inom barnpsykiatrin men också inom skola, habilitering och barnmedicin. Hon har stor erfarenhet av utredningar och behandlingar av barn och ungdom. Marie har genomfört en studie där hon undersökte effekten av en mindfulnessbaserad gruppbehandling riktad till barn med lindrig psykisk ohälsa.

Anna, Enhetschef Stockholm

Legitimerad psykolog med inriktning kognitiv beteendeterapi och neuropsykiatri, ST-psykolog i neuropsykologi

Anna har sedan psykologexamen 2006 arbetat med neuropsykiatriska utredningar och behandling inom olika psykiatriska verksamheter exempelvis i neuropsykiatriska team och inom psykosvården. Anna har arbetat som teamsamordnare för neuropsykiatriska team och som processägare dvs med utveckling och implementering av riktlinjer för utredning och behandling av neuropsykiatriska tillstånd. Annas specialistuppsats om psykologisk behandling av ADHD belönades med pris för bästa specialistarbete av Psykologförbundet 2017.

Amanda, ALA, Administrativt ledningsansvar

Medicinsk sekreterare

Amanda har arbetat som medicinsk sekreterare både inom slutenvården, primärvården, specialistvården samt inom den privata sektion. Amanda har ett administrativt ledningsansvar för samtliga Modigokliniker i Sverige.