Märta Olausson, VD/Leg. psykolog

Legitimerad psykolog med inriktning kognitiv beteendeterapi och neuropsykiatri

Märta har en bred erfarenhet och är mycket rutinerad när det gäller utrednings- och bedömningsarbete av barn och unga. Hon är legitimerad psykolog utbildad vid Lunds och Umeå universitet och har efter psykologexamen engagerat sig inom det neuropsykiatriska fältet, både genom kliniskt arbete och inom forskningsprojekt för Pearson Assessment.

Caroline Byström, Verksamhetschef/Leg. psykolog

Legitimerad psykolog med inriktning kognitiv beteendeterapi och neuropsykiatri, ST-psykolog inom neuropsykologi

Caroline har sedan sin psykologexamen 2005 arbetat med neuropsykiatriska utredningar och behandling inom vuxenpsykiatri. Hon har nyligen deltagit i ett forskningsprojekt gällande manualbaserad patient- och närståendeutbildning för vuxna med autismspektrumtillstånd. Hon har, förutom gedigen klinisk erfarenhet, även arbetat som samordnare för neuropsykiatriska team samt arbetat med att ta fram riktlinjer för utredning och behandling för neuropsykiatriska tillstånd för Stockholms läns landsting.

Daniel Samuelsson

Medicinskt ledningsansvar/Specialistläkare i allmänpsykiatri

Daniel har tidigare under flera år arbetat som medicinskt ledningsansvarig läkare på en allmänpsykiatrisk mottagning. Han har bred erfarenhet av psykiatrisk diagnostik och behandling inom såväl neuropsykiatri som andra områden, såsom depression, ångestsyndrom, PTSD och personlighetssyndrom.

Anna Gabrielsson

Enhetschef Modigo Göteborg/Leg. psykolog

Anna är legitimerad psykolog och har lång erfarenhet av arbete med barn, unga och familjer. Hon har tidigare arbetat med utredning, behandling och handledning/konsultation inom förskola och skola samt mödra- och barnhälsovård, och har ett stort intresse för kvalitets- och utvecklingsarbete. Anna har också erfarenhet från statlig förvaltning och har bland annat arbetat som projektledare vid en skolmyndighet.

Jenny Edbladh

Enhetschef Modigo Lund/Leg. psykolog

Jenny är legitimerad psykolog och specialist i neuropsykologi med mångårig erfarenhet av neuropsykiatriskt arbete med barn och ungdomar. Jenny har tidigare erfarenhet från arbete inom barn- och ungdomspsykiatrin samt skolhälsovården. Hon har främst arbetat med barn, ungdomar och familjer, både med neuropsykiatrisk utredning och psykologisk behandling. Jenny har även erfarenhet av ledande position, samordning och verksamhetsutveckling.

Karin Kragenskjold

Enhetschef Modigo Stockholm/Leg. psykolog

Karin är legitimerad psykolog med inriktning kognitiv beteendeterapi och ST-psykolog inom neuropsykologi. Hon har sedan 2009 arbetat med neuropsykiatrisk utredning och behandling, både individuellt samt i gruppformat, inom vuxenpsykiatrin och privat verksamhet. Hon har även arbetat med handledning, teamledarskap samt kvalitets- och utvecklingsarbete.

Linda Stål

Enhetschef i Sundsvall, Leg. psykolog med inriktning kognitiv beteendeterapi

Linda har flera års erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar och psykiatriska bedömningar. Hon kommer närmast från en psykiatrisk öppenvårdsmottagning där hon arbetat som teamledare för neuropsykiatriskt utredningsteam. Linda har också arbetat med organisationsförändringar, ledarskapsutveckling och företagshälsa inom sjukvård, privata företag och elitidrott.