Medarbetare

Ledning


Märta Olausson, VD

Legitimerad psykolog med inriktning kognitiv beteendeterapi och neuropsykiatri

Märta har en bred erfarenhet och är mycket rutinerad när det gäller utrednings- och bedömningsarbete av barn och unga. Hon är legitimerad psykolog utbildad vid Lunds och Umeå universitet och har efter psykologexamen engagerat sig inom det neuropsykiatriska fältet, både genom kliniskt arbete och inom forskningsprojekt för Pearson Assessment.

Caroline Byström, Verksamhetschef

Legitimerad psykolog med inriktning kognitiv beteendeterapi och neuropsykiatri, ST-psykolog inom neuropsykologi

Caroline har sedan sin psykologexamen 2005 arbetat med neuropsykiatriska utredningar och behandling inom vuxenpsykiatri. Hon har nyligen deltagit i ett forskningsprojekt gällande manualbaserad patient- och närståendeutbildning för vuxna med autismspektrumtillstånd. Hon har, förutom gedigen klinisk erfarenhet, även arbetat som samordnare för neuropsykiatriska team samt arbetat med att ta fram riktlinjer för utredning och behandling för neuropsykiatriska tillstånd för Stockholms läns landsting.

Läkare


Psykologer