Observera att vi inte tillhandahåller medicinsk behandling hos ModigoPsykologisk behandling / terapi

Psykologisk behandling är ett samlingsnamn för olika typer av behandlingsmodeller. På Modigo arbetar vi framför allt med de evidensbaserade metoderna kognitiv beteendeterapi (KBT) och dialektisk beteendeterapi (DBT). I KBT utgår vi från att en människas beteenden, tankar och känslor interagerar med varandra och påverkar ens upplevda hälsa. I DBT går terapin ut på att hitta en balans mellan sitt inre och den yttre omgivningen, samt att acceptera verkligheten och sig själv som man är. Psykologisk behandling kan vara hjälpsamt för personer som lider av psykisk ohälsa men är också utvecklande för dig som vill förändra ett mönster du inte tycker om eller förbättra din självkänsla.

Psykologisk behandling / terapi


Gruppbehandling ADHD

Vi erbjuder psykologledd gruppbehandling av vuxen-ADHD. Behandlingen är baserad på DBT (dialektisk beteendeterapi) och det främsta målet med behandlingen är att den ska ge dig ökade kunskaper om ADHD och lära dig mera om hur din ADHD påverkar dig i vardagen, samt att vi tillsammans övar upp färdigheter som hjälper dig att ta kontroll över symtomen.

Huvudfokus i behandlingen kommer att vara att träna på tekniker i medveten närvaro och att lära sig om Beteendeanalys. Medveten närvaro handlar om att träna på att inte låta sin uppmärksamhet sticka iväg, utan att vara helt närvarande i nuet och fokusera på en sak i taget. Medveten närvaro har i forskning visat sig vara hjälpsamt för att förbättra fokuseringsförmågan. Beteendeanalys är ett verktyg som kan öka vår förståelse om egna och andras sätt att reagera och agera i olika givna situationer och därigenom underlätta för oss att kunna välja hur vi vill agera i problemsituationer. Vi kommer också att gå igenom strategier för att bli bättre på att planera och prioritera aktiviteter i vår vardag och prata om problem med att skjuta upp till sista minuten. I programmet ingår också strategier för stress- och känsloreglering.

Hemuppgifter är en viktig del av behandlingen och behöver göras dagligen under den tid behandlingen pågår. Metoden har visat på goda behandlingseffekter i tyska och svenska studier.

Inför behandlingen får du ett enskilt bedömningssamtal, där du och behandlaren avgör om gruppbehandling är en lämplig insats för dig.

Enskild KBT-terapi

KBT är en välbeprövad psykologisk behandlingsmetod. Forskning har visat att KBT-behandling fungerar mycket bra vid en mängd olika problem, exempelvis depression, stress och ångest. En KBT-behandling är i många fall med fördel ett alternativ till läkemedel – eller ett komplement beroende på komplexiteten av patientens tillstånd.

KBT är en aktiv terapiform där vi lägger mycket fokus på hur livet är just nu och vad du kan göra för att må bättre. Vi jobbar med att komma fram till vad som fungerar bra, vad som fungerar mindre bra och med att hitta strategier för att hantera de problem som uppstår. Det som hänt tidigare i livet kan vara viktigt att prata om, för att förstå varför man gör som man gör, men fokus under KBT ligger framför allt på hur du kan förändra nutiden.

Vid KBT-behandling fokuserar vi främst på tre olika delar – känslor, tankar och beteende (vad man gör). Terapin bygger på ett aktivt arbete både under och mellan sessionerna.

Välkommen att söka tid för enskild KBT-terapi hos oss.


Viktig information till dig som vill söka KBT-behandling

Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot dig med svårare psykiatrisk problematik, exempelvis posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) eller personlighetssyndrom. När du skickar in din ansökan/egenremiss till oss bedöms den först av våra psykologer. Om de bedömer att din problematik kan behandlas hos oss blir du kallad till ett bedömningssamtal innan vi tar det slutgiltiga beslutet om du kan behandlas här. Observera att individuell kbt-behandling inte finns på alla våra mottagningar.