Neuropsykiatrisk utredning

Kan det vara så att du själv eller någon närstående har ADHD, autism eller något annat funktionshinder? En neuropsykiatrisk utredning görs om du misstänker att en neuropsykiatrisk funktionsbegränsning kan vara orsaken till problem i vardagen – hemma, på arbetet, i skolan och på fritiden. Vi på Modigo har stor erfarenhet av vad det innebär att leva med ett neuropsykiatriskt funktionshinder i vardagen. Vi ger dig hjälp och stöd hela vägen – genom utredning, diagnos och behandling – och vi vet vilken kunskap omgivningen behöver för att livet ska fungera så bra som möjligt.


Även om du misstänker en viss diagnos undersöks även om du uppfyller kriterier för andra diagnoser. Detta för att se om du har fler diagnoser än den du misstänker, men också om de symtom du har kanske kan förklaras av en annan diagnos. Syftet är att kunna ge rätt hjälp och stöd, samt att öka kunskapen hos dig och dina anhöriga om hur du fungerar och vad du behöver för att fungera och må bättre. Under utredningen får du förslag på hur du eller din närstående kan gå vidare och hantera vissa begränsningar. En utredning kan ibland också vara ett stöd i kontakten med olika myndigheter, inom vården och om man vill studera.

Du som genomgår utredningen kommer att behöva uppge en anhörig eller annan närstående som känner dig väl sedan barndomen, eftersom en intervju ska kunna genomföras gällande dina barndomsår.

Vill du att ditt barn ska utredas hos oss?

Vi utreder barn och ungdomar från hela landet, förutsatt att de är folkbokförda i Sverige. Har barnet/ungdomen utretts tidigare, till exempel hos logoped eller skolpsykolog, vill vi att ni skickar med kopior på dessa utlåtanden. Vi utreder inte barn och ungdomar som har ett alkohol-, drog- eller läkemedelsmissbruk. Om ditt barn missbrukar alkohol, droger eller läkemedel rekommenderar vi att du istället vänder dig till beroendevården i din hemregion.