För skola/elevhälsa: Att arbeta med (inte mot) NP-hjärnan

Kostnadsfri, digital föreläsningen:
Att arbeta med (inte mot) NP-hjärnan

Elever med NP-problematik såsom ADHD och autism blir lättare än andra ”kidnappade” av starka känslor och impulser. Om du som medarbetare i skolan lär dig se när eleven har tillgång till sina högre förmågor och inte, blir det lättare att ställa rätt krav på eleven och konflikter undviks. Hur kan du som pedagog/personal inom skola eller elevhälsa förstå hur barnet upplever världen? Var försvinner mest kraft för din elev?

Varmt välkommen till en kostnadsfri, digital föreläsning via Teams med leg psykolog Tanja Hermansson om NP-hjärnan – funktion, perception och energiförbrukning. Samma föreläsning hålls vid två tillfällen: 16 och 23 november kl 14-15. Varmt välkommen!

Anmälan har nu stängt

Tillbaka till alla nyheter