Sammanhållen journalföring

Modigo använder så kallad sammanhållen journalföring. Sammanhållen journalföring är införd hos de flesta vårdinrättningarna i hela Sverige.

Sammanhållen journalföring innebär att andra vårdgivare som har en patientrelation med dig kan ta del av din journal på Modigo.  Modigo kan även ta del av dina journaler hos annan vårdgivare under förutsättning att journaluppgifterna kan vara relevanta för den aktuella vården.

Ingen får läsa din journal hos annan vårdgivare om du inte först lämnat ditt samtycke. Du kan därför komma att tillfrågas om ditt samtycke till att ta del av dina journaluppgifter nästa gång du har kontakt med vården hos oss på Modigo eller någon annan vårdinrättning.

Du kan läsa mer om vad sammanhållen journalföring innebär på 1177

Du har alltid rätt att spärra uppgifter i din journal för andra vårdgivare. Det kan gälla alla uppgifter eller endast vissa uppgifter. Vilka uppgifter som spärras och hur länge avgör du.
Om du har valt att spärra uppgifter i din journal ansvarar du själv för att informera om vad vårdpersonalen behöver veta för att kunna ge dig god och säker vård. Ifall du har valt att spärra uppgifter kan du när som helst häva spärren.

Om du vill spärra uppgifter eller om du vill att spärren tas bort vänder du dig till vår reception eller växel så hjälper vi dig.