Utredning & behandling av ADHD och autism för vuxna

Om du misstänker ADHD, ADD, autismspektrumtillstånd eller intellektuell funktionsnedsättning kan du göra en neuropsykiatrisk utredning och få samtalsbehandling hos oss på Modigo.