Utredning & behandling av ADHD/ADD och autism för barn

Om du misstänker att ditt barn har ADHD, ADD, autismspektrumtillstånd eller intellektuell funktionsnedsättning kan du göra en neuropsykiatrisk utredning hos oss. Utredningen är för barn mellan 0-18 år. Vi erbjuder också behandling- och stödtjänster.