Vanliga frågor & svar

Här hittar du de vanligaste frågorna om våra utredningar och behandlingar. Vill du ställa en fråga till oss som du inte hittar svaret på? Gå till vårt kontaktformulär

Utredning och behandling

Hur förbereder jag mig inför en utredning?

Du förbereder dig bäst genom att försöka sova och äta bra inför utredningen. Det kan också vara bra att skriva ned sådant som du vill ska komma fram under intervjun med psykologen. Några exempel:

  • ”vilka är dina största svårigheter?”
  • ”vad upplever du har varit svårt för dig under din uppväxt?”
  • ”varför tror du att du har diagnos?”
  • ”vad har dina anhöriga nämnt att de tycker du har svårt med/för?”

 

Kan en neuropsykiatrisk diagnos leda till något negativt?

Att få rätt diagnos kan vara en lättnad. Du förstår varför du har och har haft vissa svårigheter, och har även bättre möjlighet att få den behandling du behöver.

Det du behöver tänka på är att det kan bli svårare att få vissa försäkringar.

Tidigare fick personer med neuropsykiatrisk diagnos inte genomföra militärtjänstgöring och kunde heller inte söka till polisutbildningen. Så är det inte längre. I båda fallen görs numera en individuell bedömning för att avgöra lämplighet.

Vad kostar en neuropsykiatrisk utredning?

Om du kommer till oss på remiss via den regionfinansierade vården betalar du som vuxen ca 300 kr/besök upp till frikort, för barn under 18 år är besöken kostnadsfria. Besök som genomförs via videosamtal eller telefon debiteras enligt besökstaxa.

Du är alltid välkommen att söka privatbetald utredning för dig eller ditt barn. En utredning kostar totalt 35 000 kronor, fördelat på en första bedömning hos psykolog på 3 000 kronor och därefter 32 000 kronor om du/ditt barn går vidare till fullständig utredning. Du har möjlighet att delbetala efter Sveas kreditprövning.

Här kan du läsa mer om våra priser och vad som ingår.

Hur lång tid tar det innan jag får hjälp med utredningen?

Vårt mål är att du aldrig ska behöva vänta länge för att få en tid hos oss. Eftersom väntetiderna varierar beroende på söktrycket kan vi inte ge ett enkelt svar. Ring den mottagning där du eller ditt barn står i kö, eller tänker söka till, för att få aktuella väntetider. Du hittar våra kontaktuppgifter här.

Hur lång tid tar det tills jag får resultatet av utredningen?

Oftast får du tid till psykolog och läkare tätt efter varandra när du gör din utredning. När psykologen och läkaren har fått all information de behöver för att göra en bedömning, har de en diagnosdiskussion där de tar ställning till om du uppfyller kriterierna för någon eller några diagnoser. Därefter får du som patient återkoppling.

Hur många besök består utredningen av?

Hur många besök en utredning består av varierar.

Du träffar psykolog vid minst ett tillfälle och även läkare vid ett tillfälle. Psykologen kan sedan behöva boka ytterligare besök för kompletterande intervju eller testning (fysiskt eller via telefon).

Återgivningen sker när utredningen är klar och kan ske fysiskt, via telefon eller via videobesök.

Vad händer om jag någon gång tagit droger?

Om du använt droger de senaste tre månaderna kan det hända att du behöver inkomma med dokumentation på ett eller flera drogtester innan du kan godkännas för utredning.

Om du har ett pågående eller mer omfattande tidigare drogbruk hänvisar vi till beroendemottagning alternativt allmänpsykiatrisk mottagning. Där kan de ta ställning till om du kan göra en neuropsykiatrisk utredning.

Om du redan har blivit godkänd för utredning på Modigo och använt droger under tiden du väntar på att utredningen ska börja, kontakta den mottagning där du ska utredas för fortsatt planering. Observera att man inför utredningen även ska avstå från att använda produkter som innehåller CBD, såsom CBD-olja.

Hur får jag läkarutlåtande för omvårdnadsbidrag, merkostnadsersättning eller andra intyg?

Om du önskar ett läkarutlåtande för omvårdnadsbidrag till ditt barn kan du kontakta den psykolog som genomför utredningen. Är utredningen avslutad kontaktar ni den mottagning där barnet genomförde utredningen så hjälper de er. Du som förälder efterfrågar detta intyg inom 6 månader efter avslutad utredning.

Tänk på att det alltid är viss handläggningstid gällande intyg.  

Kan jag ta körkort om jag har ADHD?

De allra flesta med neuropsykiatrisk diagnos kan ta körkort. Det som behövs för att du ska få ta körkort är ett så kallat körkortstillstånd. För det behöver du träffa en läkare som, efter bedömning, kan skriva ett intyg till Transportstyrelsen. Intyget kan du få genom att kontakta din specialistläkare på exempelvis BUP eller vuxenpsykiatrin. Ibland kan man också vända sig till primärvården. Modigo kan, genom vår digitala systermottagning ADHD Care, erbjuda sådant intyg till dig som varit eller är patient på Modigo eller ADHD Care. Du bokar tjänsten på ADHD Cares hemsida, under fliken ”Pris & bokning”.

Måste jag få en remiss från vanliga vården?

Du är alltid välkommen att söka privatfinansierad vård på Modigo. Då betalar du själv, remiss behövs inte.

Vill du komma till oss via den regionfinansierade vården krävs ofta remiss.  Här kan du läsa mer om vad som gäller där du bor.

Måste jag tillbaka in i kösystemet efter utredning för att få medicin?

Efter en genomförd utredning, om diagnosen ADHD/ADD konstaterats, kan du söka till Modigos digitala systermottagning ADHD Care för medicinsk behandling. Hos ADHD Care betalar du privat.

Kan jag prestera för bra på en utredning?

Nej, du kan inte prestera ”för bra” på ett test eller när du fyller i formulär. Ett test eller ett formulär i sig kan aldrig avgöra om du har en diagnos eller inte. Du kan prestera högt på tester men ändå bedömas uppfylla kriterierna för en diagnos.

Det är alltid viktigt att berätta om alla de styrkor och svårigheter du upplever så att dessa tydligt framkommer under utredningen. Annars får psykologen och läkaren inte rätt information att utgå från när de ska göra bedömningen.

Hur går en föräldraintervju till när patienten är ett barn?

Vårdnadshavarna intervjuas om barnets fyskiska och psykiska utveckling. Vi ställer även frågor om vad barnet har haft lätt för och svårare för i olika miljöer såsom i skolan, hemmet och i relationer med andra. Detta ger oss en bra grund att stå på under utredningen.

Hur går en föräldraintervju för vuxen patient till?

En förälder till den som genomgår utredning kontaktas av utredande psykolog som bokar en tid när föräldern kan.

Intervjun kan ske under ett besök på någon av våra mottagningar, men oftast gör vi den via telefon. Föräldern blir intervjuad om hur patienten var som barn ur ett fysiskt och psykologiskt perspektiv, samt hur personen har utvecklats under småbarnsåren. Vi frågar också om de sociala relationerna för att få reda på vad som fungerat bra och mindre bra.

Bokning och Patientportal

Hur söker jag till er?

Det beror på vilken tjänst du söker och vem du söker vård för. Här läser du mer om hur du gör

Hur söker jag som har skyddad identitet?

Skyddad identitet är inget hinder för vård på Modigo. För att söka tar du kontakt med oss på telefon 010-440 61 10 eller vänder dig direkt till din mottagning.

Vad händer om jag avbokar ett besök?

Avbokar du ditt besök kortare tid än 24 timmar innan besöket kommer du att faktureras patientavgiften för besöket (oftast 300 kr). Detta gäller fysiska, digitala samt telefonbesök och även barn under 18 år och ingår inte i högkostnadsskyddet.

Jag har tekniska problem med Patientportalen, vad kan det bero på?

Om du har problem med Patientportalen rekommenderar vi att prova en annan webbläsare, till exempel kan du ladda ner Chrome, Edge eller Firefox, alternativt uppgradera webbläsaren.

Det kan också ha att göra med de säkerhetsinställningar du har i webbläsaren. Prova att se över dina säkerhetsinställningar så som brandväggen om det är så att du blir blockerad från olika sidor.

Hur fungerar digital behandling och är det säkert?

Modigo nyttjar en teknisk plattform som kräver säker inloggning via Mobilt BankID för kommunikationen med dig som patient. Du har kontakt med psykolog via videosamtal och telefonsamtal.

Hur får jag igång ett videosamtal?

Du behöver:

  • Smartphone eller läsplatta/Ipad.
  • Mobilt BankID.
  • Tillgång till ett stabilt nätverk under själva videosamtalet.

Eftersom samtalet sker via en app, fungerar det inte att använda sig av en dator.

Du får en länk i ett sms och email som du använder för att ansluta till videosamtalet. Första gången uppmanas du ladda ner appen för videosamtal.

Kan fler än en delta från olika enheter i videosamtalet?

Nej, tyvärr inte i dagsläget.

Saknar du något svar?

Ställ din fråga till oss här så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Genom att skicka meddelandet godkänner jag att ni hanterar mina uppgifter enligt Modigos personuppgiftspolicy