Företagsfakta

Fakta om Modigo AB

Vi har kollektivavtal och vår branschorganisation Vårdföretagarna Almega förespråkar öppenhet kring företagsfakta för att stärka förtroendet för den privata vården. Vi följer samma högt ställda krav och riktlinjer, och vill gärna bidra till transparens och öppenhet. Därför har vi kompletterat vår hemsida med nedanstående information.

Modigos basfakta och kvalitet

Modigo AB är en psykiatrisk verksamhet som är specialiserad på utredning och behandling inom neuropsykiatri. Vi har sedan flera år avtal med olika regioner och kommuner, vilka lägger minimikrav på vår verksamhet och vårt arbete. Vi har mottagningar i Göteborg, Lund, Stockholm och Sundsvall.

En del av Modigos styrka är vår höga kompetensnivå och erfarenhet. Här arbetar erfarna psykologer, varav flera specialister, och psykiatriker (samtliga specialister inom psykiatri) som tagit fram en stabil process för utredning och vård. Alla våra enhetschefer samt vår verksamhetschef är erfarna psykologer. Vi använder alltid empiriskt grundade metoder och verktyg som är vedertagna i de utredningar vi genomför. Tester och skattningar som enligt forskning har lågt stöd vid exempelvis diagnossättning använder vi oss inte av. Vi arbetar löpande med kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Vi är tillgängliga, flexibla och bemöter alla med respekt.

Våra värderingar; Kvalitet, Medmänsklighet och Mod är våra ledstjärnor i beslut och beskriver väl vår verksamhet och dagliga arbete.

Medarbetare

Vi är ca 55 anställda varav 47 kvinnor och 8 män. Vår största yrkeskategori är legitimerade psykologer, varav flera är specialister. Utöver psykologerna har vi hos oss även erfarna psykiatriker, medicinska sekreterare, ekonomer och receptionister. Till vår verksamhet har vi även VD samt HR. Utöver detta har vi också konsulter med samma utbildningsbakgrund och lika lång erfarenhet som våra anställda. Våra anställda omfattas av kollektivavtalen ”Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet” mellan Vårdföretagarna Almega och Vision & Akademikerförbunden samt mellan Vårdföretagarna Almega och Sveriges läkarförbund.

Kontaktuppgifter

Modigo AB
Odengatan 69
113 22 Stockholm
Tfn: 010-440 61 10
E-post: kontakt@modigo.se
Frågor kring ekonomi: ekonomi@modigo.se

Företagsledning & ägare

På Allabolag.se finns mer information om Modigo AB.
Ägare: Broviken Gruppen
VD: Cecilia Odelsparr