Vill du komma till oss?


Vi utreder och behandlar neuropsykiatriska tillstånd och kan i enlighet med det fria hälsovalet ta emot patienter från hela Sverige. För att kunna ta emot dig som patient behöver vi dock få in en remiss, så att vi kan ta ställning till om utredning/behandling kan göras hos oss.

Om du är vuxen och vill komma till oss krävs i de flesta fall att du endast fyller i en så kallad ansökan/egenremiss (se nedladdningsbar PDF nedan). För barn och ungdomar under 18 år krävs alltid en remiss från annan vårdgivare (t.ex. sjuksköterska, psykolog eller läkare på din vårdcentral eller från skolhälsovården). För barn och vuxna som tillhör Stockholms läns landsting krävs alltid remiss från specialistläkare inom psykiatri (psykiatrisk öppenvårdsmottagning, BUP eller liknande).

Nedan kan du läsa om remissförfarandet för vuxna och för barn/ungdomar.

Bor du långt ifrån våra mottagningar?

På Modigo har vi alltid dig som patient i fokus och vill så långt det går möta dina önskemål och behov. Om du bor långt ifrån en mottagning kan vi därför erbjuda en sammanhållen utredning. Det betyder att du får dina undersökningar samordnade och utförda av våra läkare och psykologer under två sammanhållna dagar – allt för att du ska få ihop din vardag även under utredningen. I våra egenremisser kan du kryssa i om du önskar sammanhållen utredning.

Är du vuxen?

Från och med 18 år.

Om du är vuxen och vill komma till oss krävs i de flesta fall endast att du fyller i en så kallad ansökan/egenremiss (se nedladdningsbar PDF ovan).

För dig som tillhör Stockholms läns landsting krävs alltid remiss från specialistläkare inom psykiatri (psykiatrisk öppenvårdsmottagning, BUP eller liknande). Vi vill dock att du även skickar in en egenremiss inför utredningen, se ovan.

För att skicka in "Ansökan / egenremiss VUXEN", gör så här:

1. Ladda ner och fyll i blanketten ovan.

2. Kryssa i om du vill komma till vår mottagning i Sundsvall, Göteborg, Lund eller Stockholm.

3. Söker du till Göteborg, skicka ansökan till Modigo AB, Box 2218, 403 14 GÖTEBORG.

Söker du till Sundsvall, skicka ansökan till Modigo AB, Rådhusgatan 35, 852 32 SUNDSVALL.

Söker du till Stockholm, skicka blanketten till Modigo AB, Roslagsgatan 44, 113 54 STOCKHOLM.

Söker du till Lund, skicka ansökan till Modigo AB, Kyrkogatan 3, 222 22 LUND.

När vi har fått din ansökan/egenremiss, och eventuell remiss från annan vårdgivare, gör vi en bedömning och kontaktar dig inom ett par veckor.

Är du barn/ungdom?

Under 18 år.

För barn och ungdomar under 18 år krävs alltid en remiss från annan vårdgivare. Vanligtvis räcker det med en remiss från sjuksköterska, psykolog eller läkare på din vårdcentral eller från skolhälsovården. Vi vill även att du skickar in ett eget underlag (bakgrundsinformation) inför utredningen (se nedladdningsbar PDF ovan).

För dig som tillhör Stockholms läns landsting krävs alltid remiss från specialistläkare inom psykiatri (psykiatrisk öppenvårdsmottagning, BUP eller liknande). Vi vill dock att du även skickar in en egenremiss inför utredningen, se ovan.

För att fylla i "Underlag / utredning BARN", gör så här:

1. Ladda ner och fyll i blanketten ovan.

2. Kryssa i om du vill komma till vår mottagning i Sundsvall, Göteborg Lund eller Stockholm.

3. Söker du till Göteborg, skicka blanketten till Modigo AB, Box 2218, 403 14 GÖTEBORG.

Söker du till Sundsvall, skicka blanketten till Modigo AB, Rådhusgatan 35, 852 32 SUNDSVALL.

Söker du till Stockholm, skicka blanketten till Modigo AB, Roslagsgatan 44, 113 54 STOCKHOLM.

Söker du till Lund, skicka ansökan till Modigo AB, Kyrkogatan 3, 222 22 LUND.

När vi har fått ditt underlag samt remissen från annan vårdgivare gör vi en bedömning och kontaktar dig inom ett par veckor.


Prislista

Besök hos läkare/psykolog:

Barn/ungdom upp till 18 år: kostnadsfritt
Utredning vuxen (från och med 18 år): 300 kr/besök
KBT-behandling vuxen (från och med 18 år): 200 kr/besök
KBT gruppbehandling: 300 kr/besök
Frikort gäller.

Intyg:

Vid utredning ingår ett skriftligt neuropsykiatriskt utlåtande (dvs. ett omfattande dokument/intyg på eventuell diagnos). Vid utredning av barn ingår även ett läkarintyg som kan användas vid ansökan om vårdbidrag.
Ytterligare intyg utöver dessa: 800 kr/styck

OBS! Vid uteblivet besök eller vid avbokning senare än 24 timmar innan bokad tid debiteras full avgift.