Vill du komma till oss?

Vi utreder och behandlar neuropsykiatriska tillstånd och kan i enlighet med det fria hälsovalet ta emot patienter från hela Sverige. För att kunna ta emot dig som patient behöver vi dock få in en remiss, så att vi kan ta ställning till om utredning/behandling kan göras hos oss. Här kan du läsa om remissförfarandet för vuxna och för barn/ungdomar.

Är du vuxen?

Från och med 18 år.

Om du är vuxen och vill komma till oss krävs i de flesta fall att du endast fyller i en så kallad ansökan/egenremiss (se nedladdningsbar PDF nedan).

För att skicka in "Ansökan / egenremiss VUXEN", gör så här:

1. Ladda ner och fyll i blanketten nedan.

2. Kryssa i om du vill komma till vår mottagning i Sundsvall, Göteborg, Lund eller Stockholm.

3. Söker du till Göteborg, skicka ansökan till Modigo AB, Box 2218, 403 14 GÖTEBORG.

Söker du till Sundsvall eller Stockholm, skicka ansökan till Modigo AB, Rådhusgatan 35, 852 32 SUNDSVALL.

Söker du till Lund, skicka ansökan till Modigo AB, Kyrkogatan 3, 222 22 LUND.

När vi har fått din ansökan/egenremiss, och eventuell remiss från annan vårdgivare, gör vi en bedömning och kontaktar dig inom ett par veckor.

Är du barn/ungdom?

Under 18 år.

För barn och ungdomar under 18 år krävs alltid en remiss från annan vårdgivare. Vanligtvis räcker det med en remiss från sjuksköterska, psykolog eller läkare på din vårdcentral eller från skolhälsovården. Vi vill även att du skickar in ett eget underlag (bakgrundsinformation) inför utredningen (se nedladdningsbar PDF nedan).

För att fylla i "Underlag / utredning BARN", gör så här:

1. Ladda ner och fyll i blanketten nedan.

2. Kryssa i om du vill komma till vår mottagning i Sundsvall, Göteborg Lund eller Stockholm.

3. Söker du till Göteborg, skicka blanketten till Modigo AB, Box 2218, 403 14 GÖTEBORG.

Söker du till Sundsvall eller Stockholm, skicka blanketten till Modigo AB, Rådhusgatan 35, 852 32 SUNDSVALL.

Söker du till Lund, skicka ansökan till Modigo AB, Kyrkogatan 3, 222 22 LUND.

När vi har fått ditt underlag samt remissen från annan vårdgivare gör vi en bedömning och kontaktar dig inom ett par veckor.


Prislista

Besök hos läkare/psykolog:

Barn/ungdom upp till 18 år: kostnadsfritt
Utredning vuxen (från och med 18 år): 300 kr/besök
KBT-behandling vuxen (från och med 18 år): 200 kr/besök
KBT gruppbehandling: 300 kr/besök
Frikort gäller.

Intyg:

Vid utredning ingår ett skriftligt neuropsykiatriskt utlåtande (dvs. ett omfattande dokument/intyg på eventuell diagnos). Vid utredning av barn ingår även ett läkarintyg som kan användas vid ansökan om vårdbidrag.
Ytterligare intyg utöver dessa: 800 kr/styck

OBS! Vid uteblivet besök eller vid avbokning senare än 24 timmar innan bokad tid debiteras full avgift.