Våra mottagningar

Du hittar våra trivsamma mottagningar i Göteborg, Stockholm, Lund och Sundsvall. Hitta din mottagning via vår karta eller välj bland våra mottagningar. Telefontiderna är måndag-fredag kl. 08.00-10:00 och 13:00-15:00.

Hitta på kartan

Här finns Modigos mottagningar.

Under rådande omständigheter har vi på våra mottagningar vidtagit de åtgärder som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten.

Välj mottagning

Göteborg

Thorildsgatan

Besöksadress
Thorildsgatan 7
411 25 Göteborg

Göteborg

Otterhällegatan

Besöks- och postadress
Otterhällegatan 1
411 18 Göteborg

Några av våra medarbetare i Göteborg

Anna, enhetschef Göteborg

Anna är legitimerad psykolog och har flera års erfarenhet av arbete med barn och familjer, både inom vården och i skolan. Hon har arbetat med såväl utredning som behandling, föräldrastöd och handledning. Har också arbetat som projektledare inom en statlig skolmyndighet.

Ewa, leg. läkare

Ewa är legitimerad läkare och specialistläkare inom barnpsykiatri. Ewa har lång erfarenhet från att möta barn, ungdomar och föräldrar inom psykiatrisk vård, utredningar och behandling. Hon är även engagerad i ADHD Care.

Mikael, leg. psykolog

Mikael är leg. psykolog och specialist inom klinisk barn- och ungdomspsykologi. Arbetat med barn och ungdomar sedan 2005 inom verksamheter som BVC, BUP och inom olika skolors elevhälsor.

Kamilla, leg. psykolog

Kamilla är leg. psykolog sedan 2005 och specialist i klinisk psykologi med inriktning psykologisk behandling och psykoterapi. Kamilla har mestadels arbetat med barn, ungdomar och föräldrar på BUP, Primärvården, Barnmedicin, SiS och privat verksamhet.

Anders, leg. läkare

Anders är leg läkare och specialist i vuxenpsykiatri sedan 2004. Arbetat som överläkare i de flesta psykiatriska subspecialiteter. Är terapeututbildad inom KBT. Har de senaste dryga 5 åren arbetat uteslutande med utredningar av ADHD och autism.

Elin, medicinsk sekreterare

Elin är utbildad medicinsk sekreterare och undersköterska. Hon har jobbat flera år som sekreterare på smärtmottagning och barnmottagning. Du träffar Elin på Modigo i Göteborg.

Joachim, leg. psykolog

Joachim är leg. psykolog och specialist i neuropsykologi. Han har utrednings- och behandlingserfarenheter (KBT) från både primärvården, BUP och vuxenpsykiatrin.

Lisa, leg. psykolog

Lisa är legitimerad psykolog med särskilt intresse för neuropsykologi. Hon har mångårig erfarenhet av utrednings- och behandlingsarbete inom vuxenpsykiatri och neurosjukvård. Lisa har erfarenhet av behandling både individuellt samt i grupp.

Lund

Lilla Fiskaregatan

Besöksadress
Lilla Fiskaregatan 12
222 22 Lund

Lund

Bredgatan

Besöksadress
Bredgatan 5
222 22 Lund

Lund

Kyrkogatan

Besöks- och postadress
Kyrkogatan 3 (höger om ingången till Kino)
222 22 Lund

Några av våra medarbetare i Lund

Jenny, enhetschef Lund

Jenny är leg psykolog och specialist i neuropsykologi. Hon har lång erfarenhet av arbete inom BUP gällande både neuropsykiatriska utredningar och psykologisk behandling av barn och unga. Jenny har tidigare erfarenhet av verksamhetsutveckling samt befattningar i ledande positioner.

Tanja, leg. psykolog

Tanja har arbetat inom skola, vuxenpsykiatri, barn- och ungdomshabilitering samt för privat vårdgivare. Hon har både arbetat med behandling och utredning och hennes intresse vilar tungt i barn och ungdomar med neuropsykiatriska svårigheter och utbildning.

Ebba, leg. psykolog

Ebba är legitimerad psykolog och har mångårig erfarenhet av att arbeta med utredning och behandling av barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom barn- och ungdomspsykiatri, skola och vuxenpsykiatri.

Camilla, medicinsk sekreterare

Camilla är medicinsk sekreterare i Lund med lång erfarenhet av yrket. Tidigare har hon arbetat inom sjukhusvården, primärvården och psykiatrin/habiliteringen.

Olof, leg. läkare

Olof är leg. läkare och specialist i barn och ungdomspsykiatri. Hanhar arbetat med barnpsykiatrisk behandling och utredning i såväl öppenvård som slutenvård.  Förutom Modigo så är Olof även engagerad i ADHD Care.

Viktor, leg. psykolog

Viktor är legitimerad psykolog med gedigen erfarenhet från vuxenpsykiatri. Han har intresserat sig särskilt för utredning och psykologisk behandling av ADHD.

Stockholm

Odengatan

Besöks- och postadress
Odengatan 69
113 22 Stockholm

Några av våra medarbetare i Stockholm

Lina, enhetschef Stockholm

Lina är leg. psykolog och enhetschef. Hon är under specialistutbildning inom neuropsykologi. Lina har tidigare arbetat som psykolog inom BUP, primärvården och inom den privata vården. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med neuropsykiatriska utredningar och psykologisk behandling av både barn och vuxna.

Susanne, medicinsk sekreterare

Susanne är utbildad medicinsk sekreterare och arbetar på Modigos mottagning i Stockholm. Tidigare var hon förlagsredaktör med 20 års erfarenhet av yrket.

Jacob, leg. psykolog

Jacob har sedan 2010 arbetat med neuropsykiatriska utredningar gällande barn och vuxna, men även arbetat med behandling inom barn- och ungdomspsykiatri, företagshälsovård samt elevhälsa.

Madeleine, leg. psykolog

Madeleine är leg. psykolog och under specialistutbildning inom neuropsykologi. Hon har länge arbetat inom vuxenpsykiatrin med neuropsykiatriska utredningar, psykologisk behandling, samt utbildning för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Sundsvall

Trädgårdsgatan

Besöks- och postadress
Trädgårdsgatan 18
852 31 Sundsvall

Några av våra medarbetare i Sundsvall

Kristina, enhetschef Sundsvall

Kristina är leg. psykolog och enhetschef för Modigo i Sundsvall. Hon har lång erfarenhet av utredning och behandling av barn och unga och har tidigare arbetat som psykolog inom förskola, skola, MVC/BVC och BUP. Kristina är under specialistutbildning inom klinisk barn- och ungdomspsykologi.

Johan Thelander

Johan, leg. psykolog

Johan är leg. psykolog och snart färdig specialistpsykolog inom neuropsykologi. Han har mångårig erfarenhet av utredning och behandling inom rehabilitering och psykiatri. Gruppbehandling, anhörigstöd och utveckling av IT inom vården är andra områden som Johan jobbat med.

Håkan, leg. psykolog

Håkan är legitimerad psykolog. Har lång erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar av barn och vuxna. Håkan arbetar också med psykologisk behandling med inriktning KBT.

Anna, leg. psykolog

Anna är leg. psykolog och har lång erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar av båda barn och vuxna. Har tidigare arbetat inom BUP, vuxenpsykiatri och BUMM (barn och ungdomsmedicinsk mottagning). Erfarenhet av psykologisk behandling (KBT) av vuxna och barn.

Anette, medicinsk sekreterare

Anette är medicinsk sekreterare. Anette har många års erfarenhet av arbete inom vården. Anette träffar du på Modigo i Sundsvall.

Anders, leg. läkare

Anders är leg läkare och specialist i vuxenpsykiatri sedan 2004. Arbetat som överläkare i de flesta psykiatriska subspecialiteter. Är terapeututbildad inom KBT. Har de senaste dryga 5 åren arbetat uteslutande med utredningar av ADHD och autism.