Pris & bokning

På den här sidan hittar du länkar för att boka våra tjänster samt priser. Varmt välkommen.

Besök som genomförs via videosamtal eller telefon debiteras enligt besökstaxa.

Neuropsykiatrisk utredning

Läs mer om tjänsten

Under en neuropsykiatrisk utredning träffar du/ditt barn en psykolog och en läkare. De samlar in information och tar sedan ställning till om du/barnet bedöms uppfylla kriterierna för en neuropsykiatrisk diagnos och i så fall vilken eller vilka.

Detta ingår:

 • Psykolog på Modigo intervjuar patient och anhörig (samt personal från skolan vid barnutredningar)
 • Psykologiska tester
 • Läkarundersökning
 • Drogtest för vuxna
 • Återkoppling av utredningsresultat i form av muntlig återgivning och skriftligt utlåtande. Vid barnutredning ingår även återgivning till skolan om vårdnadshavare önskar det. Rekommendationer och remiss vid behov.

Pris: Patientavgift eller privat betalning

Bokning: Om du vill komma till Modigo inom ramen för den regionfinansierade vården – där du som patient betalar patientavgift (kostnadsfritt för barn) – krävs att din region har avtal med Modigo.  Klicka här för regler där du bor och information om hur du går vidare med bokning. 

Privat utredning: Du är alltid välkommen att söka en privatbetald utredning hos Modigo. Då bekostar du utredningen själv och behöver inte ha remiss från annan vårdgivare. Läs mer om bokning och priser nedan eller på dessa länkar:
För vuxna
För barn

Neuropsykiatrisk utredning – privatfinansierad

Läs mer om tjänsten

Under en neuropsykiatrisk utredning träffar du/ditt barn psykolog och läkare. De samlar in information och tar sedan ställning till om du/barnet bedöms uppfylla kriterierna för en neuropsykiatrisk diagnos och i så fall vilken eller vilka.

Detta ingår:

 • Psykolog på Modigo intervjuar patient och anhörig (samt personal från skolan vid barnutredningar)
 • Psykologiska tester
 • Läkarundersökning
 • Drogtest för vuxna
 • Återkoppling av utredningsresultat i form av muntlig återgivning och skriftligt utlåtande. Vid barnutredningar ingår även återgivning till skolan om vårdnadshavare önskar det. Rekommendationer och remiss vid behov.

Pris: 35 000 kr (delbetalning möjlig via Svea, efter Sveas kreditprövning)

Betalning via

Bokning

Du är alltid välkommen att söka en privatbetald utredning hos Modigo. Då behöver du inte ha remiss från annan vårdgivare.

För att boka en privatbetald utredning är första steget att fylla i blanketten ”Privatbetalande neuropsykiatrisk utredn.” (vuxen)  eller ”Vårdbegäran Barn” (barn). Länkar till blanketterna finns i de gröna knapparna nedan. I blanketterna ger du oss grundläggande upplysningar om din/ditt barns situation och problemställning, så att vi kan avgöra om en utredning hos Modigo är rätt för dig/ditt barn. Därefter återkommer vi till dig för att boka in en tid.

OBS! Du förbinder dig inte att köpa en utredning eller något annat genom att skicka in en blankett.

Pris

Det totala priset för en utredning är 35 000 kr (se uppdelning nedan).

 • Digitalt möte med psykolog för en första bedömning (3 000 kr).
 • Bedömer psykologen att neuropsykiatrisk utredning är befogad bokas du/ditt barn till psykolog och läkare för fortsatt utredning (32 000 kr).
 • Delbetalning är möjlig via Svea, efter Sveas kreditprövning.
Privatbetalande neuropsykiatrisk utredn. ⟶ Vårdbegäran barn (PDF) ⟶

Screening för ADHD/ADD och autism

Läs mer om tjänsten

Screening hos erfaren legitimerad psykolog.

 • Screeningsamtal sker via video och är 45 minuter.
 • Du får en bedömning om det är motiverar med en fullständig neuropsykiatrisk utredning där ADHD/ADD- eller autismdiagnos kan ställas.
 • Diagnos ställs aldrig vid en screening.
 • Du betalar i samband med att du bokar tjänsten (betalningsalternativ via Svea).
 • Vi tar emot barn från 3 år.
 • Tänk på att du som bokar tjänsten för barn har skyldighet att informera den andra vårdnadshavaren.
 • Hinder för screening. Tjänsten är olämplig och erbjuds inte för personer med psykiatriska tillstånd såsom schizofreni och andra psykossjukdomar, självskadebeteende som uttryck för t.ex. emotionell instabilitet (borderline personlighetssyndrom), drogmissbruk, bipolär sjukdom och ätstörningar. Vid dessa tillstånd rekommenderas kontakt med specialistpsykiatrisk klinik på hemorten.

Pris: 3 000 kr (digital screening hos psykolog)

Bokning och avbokning sker genom knapparna nedan. Söker du tjänsten för ditt barn loggar du in med ditt eget personnummer.

Boka tid för BARN ⟶ Boka tid för vuxen ⟶

Psykologisk behandling (KBT)

Läs mer om tjänsten

Behandling hos erfaren legitimerad psykolog enligt ett behandlingsprogram som utformas utifrån dig/ditt barn och aktuella svårigheter. 

 • Behandlingsbesök på 45 minuter per tillfälle. Ett behandlingsprogram består vanligtvis av 5–15 besök.
 • Alla besök sker genom videosamtal.
 • Du bokar och betalar per tillfälle och kan avbryta behandlingen när du vill.
 • Du betalar i samband med att du bokar ett besök (betalningsalternativ via Svea).
 • Tänk på att du som bokar tjänsten för barn har skyldighet att informera den andra vårdnadshavaren.
 • Hinder för bokning. Tjänsten är olämplig och erbjuds inte för personer med psykiatriska tillstånd såsom schizofreni och andra psykossjukdomar, självskadebeteende som uttryck för t.ex. emotionell instabilitet (borderline personlighetssyndrom), drogmissbruk, bipolär sjukdom och ätstörningar. Vid dessa tillstånd rekommenderas kontakt med specialistpsykiatrisk klinik på hemorten.

Pris: 1 500 kr per behandlingstillfälle (videobesök hos psykolog)

Bokning och avbokning sker genom knapparna nedan. Söker du tjänsten för ditt barn loggar du in med ditt eget personnummer.

Boka tid för BARN ⟶ Boka tid för vuxen ⟶

Medicinsk behandling

Läs mer om tjänsten

Inför en medicinsk behandling är första steget att skicka in en vårdbegäran för att sedan boka ett introduktionssamtal. Tjänsten utförs av vårt systerbolag ADHD Care. Kontakta ADHD Care direkt ifall du är intresserad.

 • Introduktionssamtalet är ett 45 minuters videomöte
 • Inför samtalet har läkare tagit del av din utredning och den vårdbegäran som du delat med dig av innan
 • I samtalet får du en bedömning av vilken behandling som passar dig. Bedömningen innehåller rekommendation om ifall behandling med läkemedel eller annan behandling är lämplig för just dig

Pris: 1495 kr för introduktionssamtalet

Till ADHD Care ⟶

Föräldra- och anhörigstöd

Läs mer om tjänsten

Stöd av erfaren psykolog enligt ett behandlingsprogram som utformas efter aktuella svårigheter och vad ni behöver hjälp med.

 • Ett stödsamtal är 45 minuter och sker via video.
 • Vanligtvis består ett behandlingsprogram av 5–10 samtal.
 • Du får tekniker, verktyg och strategier för att hjälpa ditt barn/anhörige samt metoder att ta hand om dig själv.
 • Du bokar och betalar per tillfälle och kan avbryta stödet när du vill.
 • Du betalar i samband med att du bokar ett besök (betalningsalternativ via Svea).
 • Tänk på att du som bokar tjänsten för barn har skyldighet att informera den andra vårdnadshavaren.
 • Hinder för bokning. Tjänsten är olämplig och erbjuds inte för personer med psykiatriska tillstånd såsom schizofreni och andra psykossjukdomar, självskadebeteende som uttryck för t.ex. emotionell instabilitet (borderline personlighetssyndrom), drogmissbruk, bipolär sjukdom och ätstörningar. Vid dessa tillstånd rekommenderas kontakt med specialistpsykiatrisk klinik på hemorten.

Pris: 1 500 kr per samtal (videobesök hos psykologbesök)

Bokning och avbokning sker genom knapparna nedan.

Boka tid - för förälder/annan anhörig till barn ⟶ Boka tid - för anhörig till vuxen ⟶

Vårdguide för psykisk hälsa

Läs mer om tjänsten

 • I tjänsten ingår 30 minuter samtal med legitimerad psykolog via video.
 • Du får guidning och rekommendationer för vidare vård och insatser.
 • Du betalar i samband med att du bokar tjänsten (betalningsalternativ via Svea).
 • Hinder för bokning. Tjänsten är olämplig och erbjuds inte för personer med psykiatriska tillstånd såsom schizofreni och andra psykossjukdomar, självskadebeteende som uttryck för t.ex. emotionell instabilitet (borderline personlighetssyndrom), drogmissbruk, bipolär sjukdom och ätstörningar. Vid dessa tillstånd rekommenderas kontakt med specialistpsykiatrisk klinik på hemorten.

Pris: 650 kr (videobesök med psykolog, 30 min)

Bokning och avbokning sker genom knapparna nedan. Söker du tjänst för ditt barn loggar du in med ditt eget personnummer.

Boka tid gällande BARN ⟶ Boka tid gällande vuxen ⟶

Läkarintyg polisutbildning eller värnplikt

Läs mer om tjänsten

För dig som vill ansöka till polisutbildning eller värnplikt och har eller tidigare har haft en neuropsykiatrisk diagnos. Du ska till Plikt- och prövningsverket skicka in ett läkarintyg utfärdat av specialistläkare i psykiatri.

I tjänsten ingår:

 • Intervju med psykolog, digitalt eller på Modigos mottagning i Stockholm.
 • Intervju med läkare, digitalt eller på Modigos mottagning i Stockholm.
 • Intyg utfärdas av specialistläkare i psykiatri. Detta skickar du in till Plikt- och prövningsverket.

Pris: 6 995 kronor

Knappen nedan leder till vår Patientportal där du loggar in med BankID. Fyll i blanketten ”Läkarintyg polisutbildning eller värnplikt” och skicka in. Vi hör av oss till dig så snart vi kan. Att ansöka är kostnadsfritt.

 

Ansökan ⟶

Skolutredning (företag)

Läs mer om tjänsten

Har er skola behov av hjälp med psykologutredningar? Då kan vi hjälpa till. Vi har mångårig erfarenhet av att utreda barn i skolor och kan erbjuda både kortsiktiga och långsiktiga lösningar.

Skicka en förfrågan till oss så återkommer vi med offert.

Pris: Enligt offert

Skicka förfrågan ⟶

Handledning (företag)

Läs mer om tjänsten

Vi kan erbjuda handledning för er som behöver stöd, råd och vägledning i ert jobb där ni kommer i kontakt med neuropsykiatriska frågeställningar. Det kan t.ex. gälla dig som arbetar i skola, på behandlingshem eller som psykolog.

Vi kan hjälpa enskilda personer men även större grupper om det önskas. Priset varierar beroende på storlek av grupp, hur många handledare ni behöver och antal tillfällen.

Skicka en förfrågan till oss så återkommer vi med offert.

Pris: Enligt offert

Skicka förfrågan ⟶

Utbildning (företag)

Läs mer om tjänsten

Vi skräddarsyr utbildningar och föreläsningar för er som vill eller behöver lära er mer om neuropsykiatri. Det kan t.ex. gälla dig som pedagog, psykolog eller boendestödjare.

Priset och upplägget varierar beroende på:

 • Vad ni behöver hjälp med
 • Hur många ni är
 • Om det är en eller flera utbildningspersoner
 • Längd på utbildningen

Skicka en förfrågan till oss så återkommer vi med offert.

Pris: Enligt offert

Skicka förfrågan ⟶

Kontakta oss

Behöver du komma i kontakt med våra mottagningar så hittar du kontaktuppgifter här. Vill du göra en förfrågan eller om du undrar över något så kan du använda dig av kontaktformuläret nedan. Vi ser fram emot att höra från dig.

Genom att skicka meddelandet godkänner jag att ni hanterar mina uppgifter enligt Modigos personuppgiftspolicy