För dig som remitterar för NP-utredning till Modigo

Om ni har behov av att remittera patienter för neuropsykiatrisk utredning, kontakt Modigos kundansvariga Camilla Rolander på camilla.rolander@modigo.se eller 070-988 58 18.

För att vi snabbt och effektivt ska kunna bedöma de remisser för neuropsykiatrisk utredning som kommer till oss önskar vi att remissen innehåller information om:

 • Patienten/vårdnadshavare samtycker till sammanhållen journalföring
 • Frågeställning
 • Aktuell funktionsnedsättning relaterat till symtom på den frågeställning remissen gäller
 • Utvecklingsanamnes (vilka symtom på ADHD respektive autism har funnits före 12 års ålder?)
 • Aktuella symtom
 • Psykiatrisk anamnes och samsjuklighet
 • Somatisk anamnes
 • Aktuella läkemedel
 • Om patienten behandlas med narkotikaklassade läkemedel, är det möjligt att göra uppehåll under 4 veckor inför eventuell utredning?
 • Alkohol- och droganamnes
 • Suicid- och våldsriskbedömning
 • Bifoga relevanta journaler (tidigare utredningar och bedömningar, sammanfattning av tidigare behandlingsförsök)

I de fall remissen gäller vuxna:

 • Finns någon anhörig (helst förälder) eller annan person som minns hur patienten var som barn, och som kan delta i en eventuell utredning?
 • Aktuellt mobilnummer till patienten

I de fall remissen gäller barn:

Det ska tydligt framgå att båda vårdnadshavare samtycker till utredning samt aktuella kontaktuppgifter till båda vårdnadshavare.

Hit skickar du din remiss

Göteborg: Otterhällegatan 1, 411 18 Göteborg
Lund: Kyrkogatan 3, 222 22 Lund
Stockholm: Odengatan 69, 113 22 Stockholm
Sundsvall: Trädgårdsgatan 18, 852 31 Sundsvall