NPF i arbetslivet

ADHD, autism och andra NPF-diagnoser leder ofta till utmaningar på arbetsplatser, såsom sjukskrivning och organisatoriska problem.
Men så behöver det inte vara! Med medvetenhet, kunskap, stöd och anpassningar skapar ni en hållbar och inkluderande arbetssituation för alla. Vi vet hur!

Hitta direkt

FÖR ARBETSGIVARE

FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRD 

FÖR FÖRSÄKRINGSBOLAG

Letar du efter vårt kostnadsfria webinar ”ADHD på jobbet?” Läs mer och anmäl dig här

Vad är problemet?

ADHD, autism och andra NPF-diagnoser är osynliga funktionsnedsättningar. De kan vara svåra att greppa och upptäcka, både för dig som arbetsgivare och för medarbetaren med funktionsnedsättning. Ändå skapar de ofta stora problem, till exempel långa sjukskrivningar kopplade till psykisk ohälsa – såsom utmattning och depression. De kan också skapa problem för din medarbetare att prestera, vilket påverkar såväl företaget som kollegor och kunder.

I grunden NPF handlar om hur hjärnan fungerar. Hur det tar sig uttryck varierar starkt mellan olika individer och diagnoser. Därför behövs alltid en individuell insats.

Ditt ansvar som arbetsgivare är att stötta din medarbetare att väga upp för funktionsnedsättningen så att hen kan må bra och prestera på jobbet. Så skapar ni tillsammans en hållbar situation på arbetsplatsen där alla är vinnare!

Exempel på svårigheter på jobbet vid NPF

 • Svårt att planera och prioritera
 • ”Tidsblindhet”, dvs. svårt att uppfatta tid
 • Problem att komma igång med uppgifter
 • Svårt med uthållighet och fokus
 • Problem med social relationer och sociala koder
 • ”Överengagerad” vilket kan leda till utmattning

Så kan vi hjälpa er – våra tjänster

Varmt välkommen att kontakta Modigos kundansvariga Camilla Rolander på camilla.rolander@modigo.se eller 070-988 58 18 för hjälp vidare.

Öka er kunskap som arbetsgivare!

Med ökad kunskap och stöd kan ni skapa en arbetsplats där personer med NPF mår bra, presterar och lyckas. Samtidigt blir ni en mer attraktiv arbetsgivare! Modigo hjälper er gärna med:

 • Föreläsningar och workshops. Vi skräddarsyr efter era behov eller håller någon av våra favoriter:
  – Hur kan jag som chef stötta medarbetare med ADHD?
  – Hur känner jag igen NPF på jobbet?
  – Överföring á la NPF – har du koll på ditt eget beteende? 
 • Handledning till chefer/grupper. Exempelvis vägledning i svåra situationer och kring enskilda medarbetare med NPF-problematik.
 • Konsultation/rådgivning. Exempelvis genomgång och förslag till NPF-anpassningar på er arbetsplats.

Hjälp för medarbetaren

Som arbetsgivare vill du att den enskilde medarbetaren snabbt får hjälp framåt för att fungera på arbetsplatsen. Detta kan vi göra:

 • Screening för ADHD/ADD och autism: Medarbetaren får en första indikation om det är aktuellt att gå vidare med fullständig neuropsykiatrisk utredning. Läs mer
 • NPF-utredning: Beror svårigheterna på arbetsplatsen på en bakomliggande diagnos? Vi utreder utan väntetid. Läs mer
 • Medicinsk behandling vid ADHD: Medarbetaren träffar specialistläkare för bedömning, läkemedelsuppstart och uppföljning. Läs mer
 • Arbetsrelaterad rådgivning/stödsamtal:  Tillsammans med psykolog konkretiserar medarbetaren behov av stöd och insatser för att fungera och må bra på arbetsplatsen.
 • Behandling hos psykolog (KBT): Tillsammans med psykolog identifierar medarbetaren problematiska beteenden och jobbar strukturerat för att ersätta dem med konstruktiva. Läs mer.

Hur kan det se ut?

Här är några exempel på uttryck och effekter av NPF i arbetslivet.

Lisa blev utmattad av ADHD

Lisa tycker själv att hon har två lägen – på eller av. På jobbet är hon alltid på. Det är roligt, utmanande och Lisa är igång hela tiden. Struktur och organisation har aldrig varit hennes grej – men det kompenserar hon med energi och engagemang.  Lisa är uppskattad av både chefer och kollegor – det händer alltid saker när hon är med och ofta blir det spännande, nya lösningar på problem. ”Det där hade jag aldrig kommit på” är en kommentar Lisa ofta får höra.

Ett problem kan vara att Lisa har svårt att hålla deadlines. Chefen funderar varför Lisa inte påbörjar mer komplexa arbetsuppgifter tidigare. Å andra sidan är hon bra på att improvisera när det kör ihop sig – även om det blir ”onödigt” stressigt. Kollegorna undrar också hur Lisa orkar med. Lunch blir det i farten och vid gemensam fika blir hon mest rastlös. Fem minuter innan förskolan stänger kastar sig Lisa iväg för att hämta barnen. Snart börjar hon mejla igen.

Men en dag vill inte kroppen längre. Lisa kommer inte upp ur sängen och hon blir sjukskriven för utmattning.

Blev skav i arbetsgruppen

Det var en riktigt jobbig situation för mig som chef. Jag hade en direktrapporterande kollega som var väldigt ojämn. Stundtals helt brilliant – men andra gånger levererade han inte alls och då fick jag själv och övriga teamet täcka upp så gott det gick. Detsamma gällde vid hans sjukskrivningar som var väldigt många och alltid hade diffus orsak.

Klart att det skapade ”skav” i arbetsgruppen eftersom jag kände att jag behövde behandlade honom annorlunda än övriga.  Men det jobbigaste var kanske humörsvängningarna. Det gick så långt att vissa i arbetsgruppen kände sig obekväma att arbeta med honom när han hade sina ”dåliga perioder”.

Där någonstans gick gränsen. Jag var tvungen att göra något och tog kontakt med företagshälsovården som föreslog neuropsykiatrisk utredning. Det blev vändningen för oss.

Lärde mig stötta på rätt sätt

Jag är chef i ett större företag och har ett par medarbetare med ADHD i min grupp. Jag hade läst på lite grann om diagnosen på egen hand, men tyckte det var svårt att översätta hjälpsamma tips och råd till vår vardag. För att  komma vidare köpte vårt företag en utbildning av Modigo och det blev en ögonöppnare för mig.

Framför allt lärde jag mig att ADHD kan se så helt olika ut hos olika individer. Det blev klart för mig att det inte finns en universallösning för alla med ADHD, utan som chef behöver jag se personen och stötta på det sätt just hen behöver. Till exempel innebär ADHD:n hos mina två medarbetare helt olika svårigheter! 

Jag upplever att jag är en bättre chef idag. Jag kan stötta mina medarbetare mer adekvat och jag blir stolt och glad när jag ser dem göra bra ifrån sig och trivas hos oss!

Vanliga frågor och svar

Vad är NPF?

NPF står för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. I begreppet ryms diagnoserna ADHD, ADD, autismspektrumtillstånd, språk­störning och Tourettes syndrom. Gemensamt för diagnoserna är att hjärnan fungerar annorlunda.  Vanligast är ADHD/ADD. Det är vanligt att ha flera NPF-diagnoser samtidigt.

Hur hänger NPF och psykisk ohälsa ihop?

Risken att drabbas av psykisk ohälsa – såsom utmattning, andra stresstillstånd, ångest och depression – är betydligt större hos personer med NPF än utan. Det finns många skäl till det. Här är några exempel:

 • Personer med ADHD har ofta svårt att få tillräckligt med återhämtning, vilket i förlängningen kan leda till utmattning. Vi ser ofta att man gillar sitt jobb och ger för mycket under för lång tid.
 • Med NPF fungerar man annorlunda än de flesta och ”krockar” därför ofta med omgivningen.  Att ständigt känna sig dum, bli dumförklarad, ifrågasatt och missförstådd är tufft och kan i förlängningen bädda för nedstämdhet och depression.
 • NPF är en funktionsnedsättning som innebär att man har svårt med kognitiva funktioner, dvs. hur hjärnan tar in, hanterar och plockar fram information. Det leder till en högre grundstress, inte sällan ångest, att ständigt känna att man inte har koll på läget, till exempel deadlines och uppgifter.

Är ADHD i arbetlivet en superkraft?

Alla människor – med och utan ADHD – är unika. Det stämmer att personer med ADHD ofta – men långt ifrån alltid – är kreativa personer som kan se saker och ting på nya sätt, har energi och initiativförmåga, kan fatta beslut under stress och hyperfokusera. Det är onekligen attraktiva förmågor som borde vara en stor tillgång.

Samtidigt upplever många med ADHD att deras egenskaper istället är en belastning på arbetsplatsen. Utan stöd och anpassning från arbetsgivaren är vår upplevelse at ADHD mycket sällan – kanske aldrig – är en superkraft i arbetslivet.

Hur kan jag som chef stötta min medarbetare med ADHD?

ADHD kan se ut på många olika sätt. Hur du som chef bäst stöttar beror på vilka utmaningar just din medarbetare har. Här följer några exempel på vanliga svårigheter och förslag på vad man som chef kan göra.

Utmaning: Medarbetaren har svårt att sätta igång med uppgifter.
Stöttning: Många med ADHD/ADD har behov av stöttning med planering, struktur och prioritering. Som chef kan du hjälpa din medarbetare genom att specificera arbetsuppgiften och dela in den i mindre delar – det minskar ofta tröskeln att komma igång. Troligtvis mår din medarbetare också bra av regelbunden, frekvent uppföljning och tydliga deadlines. Era avstämningar kan bli motorn att prestera, då din medarbetare vet att jobbet behöver var gjort till nästa avstämning.

Utmaning: Medarbetaren har svårt med uthålligheten i arbetet.
Stöttning: Hjälp din medarbetare att få återhämning för att orka med. Ofta fungerar det bra att lägga in tydliga pauser i schemat – då glöms de inte bort. Om arbetet tillåter kan ni också prova att bryta upp arbetspasset med en rejäl paus emellan. För vissa fungerar det mycket bättre att arbeta kl 8-12 och 14-18, istället för att komprimera arbetsdagen till så få timmar som möjligt.

Utmaning: Medarbetaren verkar rastlös och har svårt att sitta stilla
Stöttning: Hjälp medarbetaren att hitta sätt att röra på sig. Till exempel kan ni ha promenadmöten istället för stillasittande möten vid ett konferensbord. Eller var tydlig med att det är helt okej att stå upp under mötet om medarbetaren föredrar det. Kanske anmäler sig medarbetaren som frivillig om du undrar om någon vill hämta kaffe och fixa annat praktiskt – fråga!

Vilka problem kan NPF leda till på arbetsplatsen?

Det kan fungera alldeles utmärkt att ha NPF och trivas och prestera i arbetlivet. Ofta krävs dock anpassningar och stöd på arbetsplatsen. Annars är risken stor att medarbetaren inte levererar på det sätt som du som chef/arbetsgivare förväntar dig, vilket lätt spiller över på kollegorna, företaget i stort och/eller era kunder.

Och lika mycket handlar det om medarbeten med NPF som löper större risk för psykisk ohälsa, till exempel utmattning och depression, med sjukskrivning som följd, om hen inte får adekvat stöttning. Med kunskap om NPF och en anpassad arbetsplats undviker ni problem och alla mår bättre.

Kontakta oss!

Du är varmt välkommen att kontakta Modigos kundansvariga Camilla Rolander på camilla.rolander@modigo.se eller 070-988 58 18. Berätta gärna vad ni behöver hjälp med, så återkommer vi till dig med förslag på upplägg och offert. Du kan kan också kontakta oss via formuläret nedan.

Genom att skicka meddelandet godkänner jag att ni hanterar mina uppgifter enligt Modigos personuppgiftspolicy