Vilka vi är

Modigo är grundat av psykologer och specialiserade på utredning och behandling inom neuropsykiatri, där ADHD/ADD och autism är de vanligaste diagnoserna. Vi finns i Göteborg, Lund, Sundsvall och Stockholm. Lär dig mer om oss på den här sidan.

Kort om Modigo

  • Specialister inom ADHD/ADD och autism. Till oss kommer patienter för neuropsykiatriska utredningar samt behandling, rådgivning, föräldrastöd med mera. Årligen genomför vi cirka 5 000 neuropsykiatriska utredningar.
  • Mottagningar i fyra städer. Vi driver i dagsläget centralt belägna mottagningar i Stockholm, Göteborg, Lund och Sundsvall samt arbetar digitalt. Vi har avtal och gott samarbete med ett flertal regioner runt om i Sverige.
  • Erfarna medarbetare. Vi är arbetsplats för cirka 100 psykologer, specialistläkare och administrativ medarbetare som varje dag möter våra patienter med kompetens och medmänsklighet.
  • Kärnvärden i fokus. Allt arbete hos oss utgår från våra tre kärnvärden: kvalitetmedmänsklighet och mod. Vi brinner för högkvalitativ och tillgänglig vård.
  • Grundat av psykologer. Modigo är en privat vårdgivare som grundats av psykologer. Sedan november 2021 är vår huvudägare företagsgruppen Broviken som investerar långsiktigt i nordiska tjänsteföretag.

Modigos kärnvärden

Kvalitet

Vi lutar oss tryggt mot evidensbaserade metoder och tummar aldrig på kvaliteten. Vi har god struktur och rutiner och arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling. Vår spetskompetens inom neuropsykiatrin är en av byggstenarna som gör oss framgångsrika.

Medmänsklighet

Vi sätter varje patients individuella behov och önskemål i centrum. Det innebär att vi är flexibla, tillgängliga och ser till att lösa problem.  Våra medarbetare har en god arbetsmiljö som präglas av respekt, samarbete och hållbara förväntningar. Vi uppmuntrar till friskvård.

Mod

Vi vågar utmana och ta klivet ut i det okända för att utveckla och förbättra. Det är vi skyldiga alla människor som tar sig modet att söka vår hjälp när tillvaron inte längre är hållbar. Hos oss är det högt i tak, korta beslutsvägar och vi uppmuntrar alla medarbetare att komma med förbättringsidéer.

Ledningspersoner inom Modigo

På Modigo är det kliniska arbetet i fokus. Många av våra chefer är legitimerade psykologer, men även andra kompetenser behövs i ett starkt ledningsteam hos en nytänkande vårdgivare.

Ledningsgrupp

Cecilia Odelsparr

VD
Cecilia är civilekonom med lång erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter inom svensk sjukvård.

Caroline Byström

Verksamhetschef
Caroline är leg. psykolog och specialist i neuropsykologi. Sedan 2018 har hon haft ledande befattningar inom Modigo.

Pernilla Schillerström

Ekonomichef
Pernilla är auktoriserad redovisningskonsult och har drivit egen ekonomibyrå i 15 år. 

 

Thomas Lindevall

HR-chef
Thomas har examen inom Human Resource Management och tio års erfarenhet av HR-roller i olika branscher.

Ioannis Pantziaras

Medicinskt ledningsansvarig läkare
Ioannis är överläkare i psykiatri och arbetar sedan våren 2022 på Modigo.

Camilla Rolander

Kundansvarig affärsutvecklare
Camilla har länge arbetat med försäljning mot företag och offentlig upphandling.

Jenny Askåker

Kommunikation
Jenny är civilekonom med fokus och bakgrund inom journalistik och olika roller inom kommunikation.

Övriga ledningspersoner

Jenny Edbladh

Enhetschef Lund
Jenny är leg psykolog och specialist i neuropsykologi. Hon har lång erfarenhet av chefsroller och verksamhetsutveckling.

 

Lina Wester Gottlieb

Enhetschef Stockholm
Lina är leg. psykolog med  lång erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar och psykologisk behandling av barn och vuxna.

Kristina Edholm

Enhetschef Sundsvall
Kristina är leg. psykolog. Hon har lång erfarenhet av utredning och behandling av barn och unga från bl.a. skola, MVC/BVC och BUP.

Anna Gabrielsson

Enhetschef Göteborg
Anna är leg. psykolog med många års erfarenhet av att arbeta med barn och familjer, både inom vården och i skolan.

 

 

Vår historia

Vi är pionjärer inom neuropsykiatri

Modigos historia börjar med en ensam psykolog, stora patientbehov och en tydlig övertygelse: Det här måste gå att göra bättre!

År 2014 tog leg. psykolog Märta Olausson testväskan i handen och började resa runt i Norrland där tillgängligheten inom psykiatrin var eftersatt och köerna långa. Tjänsten var neuropsykiatriska utredningar och honnörsordet kvalitet.

Sedan dess har Modigo vuxit snabbt – för att kunna göra skillnad för fler. Idag är vi över hundra psykologer, läkare och administrativa medarbetare på mottagningar på fyra orter. Och vi har breddat vårt erbjudande för att kunna möta fler behov inom adhd och autism samt närliggande problematik.

I själ och hjärta är vi dock desamma: Vi är pionjärer inom neuropsykiatri som brinner för tillgänglighet och kvalitet i tjänsterna för vår patientgrupp.  Dessutom är vi nytänkare som arbetsgivare. Hos oss ska alla ha en hållbar arbetssituation och rikt arbetsliv. Varje medarbetare ska ha förutsättningar att göra ett riktigt bra jobb – samtidigt som man utvecklas och får ihop livspusslet.