KBT-behandling

Stöd vid psykisk ohälsa

REGION SKÅNE: VÅRDVAL PSYKOTERAPI. Ibland drabbas vi av svårigheter i livet som kan leda till psykisk ohälsa. Du är varmt välkommen till oss om du behöver hjälp att hantera depression, ångest eller stressymtom. Vi erbjuder individuell kognitiv beteendeterapi (KBT) hos erfaren legitimerad psykolog.

Genom individuell KBT-behandling kan du få hjälp med exempelvis:

  • Sömnsvårigheter
  • Kris och sorg
  • Nedstämdhet
  • Hitta strategier för vardagligt fungerande.
  • Öka kunskap om diagnos och beteendemönster.

På Modigo är vi specialister på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, såsom ADHD och autism. Det betyder att vi kan anpassa behandlingsprogram med extra hänsyn till dessa svårigheter. Vi välkomnar dock alla patientgrupper.

Be din läkare/psykolog om remiss

Från den 1 mars 2022 ingår Modigo i Region Skånes Vårdval Psykoterapi med behandlingsformen KBT (kognitiv beteendeterapi). Det innebär att du via din vårdcentral kan få remiss för KBT-behandling hos Modigo och betalar då patientavgift upp till frikortet. För att få remiss ska du vara 16 år eller äldre och lida av lättare eller medelsvåra besvär på grund av stress, ångest eller depression.

Du har rätt att själv välja vilken vårdgivare du vill anlita. Läs mer här (1177 Region Skåne)

Hur fungerar KBT hos Modigo?

Hos Modigo träffar du en erfaren legitimerad psykolog med inriktning mot KBT. Under de första besöken går du och psykologen igenom din situation och dina mål samt upprättar en plan för behandlingen.

Sedan börjar arbetet. Totalt består behandlingen av mellan 6 och 25 besök á 45 minuter. Mellan besöken får du hemuppgifter där du testar nya beteenden och förhållningssätt. För att terapin ska fungera är det viktigt att du engagerar dig och genomför uppgifterna så gott du kan. Psykologen stöttar dig och ser till att du utmanas på en lagom och hållbar nivå.

Mellan tre och fyra månader efter avslutad behandling kallas du till ett återbesök.

 

Vanliga frågor och svar

Hur kommer jag igång?

Så här fungerar det:

1. Be din läkare eller psykolog på vårdcentralen om remiss till Modigo. Du kan få remiss på KBT-behandling om du har lättare eller medelsvår depression, ångest eller stressrelaterade symtom. Du ska vara minst 16 år.

2. Skicka in remissen till oss. Be din läkare/psykolog på vårdcentralen att skicka in remissen till Modigo eller skicka in den själv.

3. Modigo ringer upp dig för att boka tid. När vi fått in din remiss kontrollerar vi att Modigo passar som vårdgivare för dig. Sedan ringer vi upp för att boka tid.

4. Träffa psykolog och få hjälp framåt. De tre första besöken sker på plats hos oss i Lund. Övriga besök kan ske digitalt om du vill det. De fem första besöken är bedömningssamtal. Du betalar 200 kronor per besök upp till frikortet. Välkommen!

Vad kostar det?

Varje behandlingstillfälle kostar 200 kronor om du kommer till oss med remiss inom ramen för Vårdval Psykoterapi i Region Skåne. Frikortet gäller, vilket innebär att besöken är kostnadsfria efter att ha kommit upp i en totalsumma av 1 200 kronor.

Hur lång väntetid är det för att komma till er för KBT inom Vårdval Psykoterapi?

För aktuell väntetid, besök oss på 1177.

Kan man ha digitala besök?

För de tre inledande besöken behöver du komma till vår mottagning i Lund. Därefter kan vi ha besöken digitalt om du vill det. En behandling består vanligtvis av 6-25 besök.

Vad är KBT?

KBT är en förkortning på kognitiv beteendeterapi. Det är en behandlingsform där du tillsammans med den behandlande psykologen identifiera tankar, känslor och beteenden som skapar problem för dig. Därefter tränar du på att använda nya beteenden, förhållningssätt och tankemönster –  sådana som istället är hjälpsamma för dig. KBT har starkt stöd i forskning. Fokus ligger på nuet och framtiden.

Kan jag komma till er privat (utan remiss)?

Ja, du är hjärtligt välkommen att söka till oss privat. Då gäller priser och upplägg som vi berättar om här.

Psykisk ohälsa i kombination med ADHD/ADD/autism

Det är inte ovanligt att personer med ADHD (inklusive ADD) eller autism drabbas av psykisk ohälsa. På Modigo är vi specialister inom neuropsykiatri och använder kunskapen för att vid behov anpassa behandlingsprogram så att de fungerar så bra som möjligt.

Kanske behöver du extra peppning för att komma igång eller är hjälpt av mer tid och instruktioner för att komma framåt? Vi utgår alltid från dig och dina specifika behov.

Flicka tittar bort över horistonten

Tjänsten är inte till för att användas vid situationer som kräver akut sjukvård. I sådana situationer ska du kontakta 112 eller omedelbart uppsöka akutmottagning vid närmaste sjukhus.