Ordlista inom neuropsykiatri

NPF

Förkortning för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Innefattar diagnoser som ADHD, ADD, Autismspektrumtillstånd, Intellektuell funktionsnedsättning och Touretts syndrom. Förkortas ibland NP.

ADHD

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning där man kan ha svårt med att bibehålla uppmärksamhet och/eller rastlöshet, impulsivitet.

ADD

ADHD där de främsta symtomen består av ouppmärksamhet och koncentrationssvårigheter.

ASD

Autismspektrumtillstånd. Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning där man kan ha svårt för sociala relationer och förändringar. Förkortas även AST.

CS-medicin

Centralstimulerande medicin. Används främst för att behandling ADHD-symtom

Neuropsykiatri

Sambandet mellan nervsystemet och psykiska sjukdomar/funktionsnedsättningar. I Sverige används begreppet neuropsykiatri framförallt gällande diagnoser som ADHD, Autismspektrumtillstånd, Tourettes syndrom och Intellektuell funktionsnedsättning (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).

Psykiatriker

Utbildad läkare som efter utfärdad legitimation av socialstyrelsen läst till specialist i psykiatri.

Legitimerad psykolog

Person som läst 5-årig psykologutbildning och efter det genomfört en 1-årig praktisk tjänstgöring för att efter det få utfärdad legitimation av socialstyrelsen.

Återgivning

Avslutande delen av en neuropsykiatrisk utredning. Besök som kan ske via telefon, video eller fysiskt då psykologen(oftast) som genomfört utredningen går igenom utredningsresultatet.

Vårdbegäran

När du skickar en ansökan till oss för att du önskar utredning eller insatser för dig eller ditt barn, kallar vi det för Vårdbegäran. Andra instanser kan kalla det för ”egen remiss” eller ”egen vårdbegäran”.

Gillade du artikeln? I vårt nyhetsbrev får du fler hjälpsamma tips och uppdateringar kring neuropsykiatri. Varmt välkommen att prenumerera.

Genom att prenumerera på nyhetsbrevet godkänner jag att ni hanterar mina uppgifter enligt vår personuppgiftspolicy

Tillbaka till alla artiklar