Vad är en neuro­psykiatrisk funktions­nedsättning?

I den här artikeln berättar Caroline Byström, verksamhetschef på Modigo samt legitimerad psykolog och specialist i neuropsykologi, vilka diagnoser som finns inom NPF, vad de olika diagnoserna innebär i livet oh vardagen och vilka hjälpmedel man kan söka.

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (även kallad NPF) är ett gemensamt namn på ett antal olika diagnoser. Något diagnoserna har gemensamt är att de alla påverkar hur hjärnan fungerar och hanterar information.

Här kan du läsa mer om:

Vilka diagnoser ingår i gruppen NPF och vilka symtom har man?

De olika diagnoserna som ingår i gruppen NPF är ADHD/ADD, Autism, Tourettes syndrom och intellektuell funktionsnedsättning.

Här berättar vi mer om de olika diagnoserna och vilka symtom man har.

ADHD

ADHD står för Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Symtom vid ADHD brukar ofta vara bristande förmåga att styra uppmärksamhet, svårigheter att reglera aktivitetsnivå och impulsivitet.

Det är ungefär dubbelt så vanligt att pojkar diagnostiseras än flickor. Men många tror att diagnosen är lika vanlig hos båda könen.

Här har vi skrivit en artikel om vilka symtom flickor får vid ADHD och varför antalet diagnostiserade skiljer sig så mycket mellan könen.

Hur påverkas livet och vardagen av ADHD?

Hur man påverkas av sin ADHD är individuellt. Symtomen skiljer sig från person till person och dessutom har personer med ADHD, precis som personer utan ADHD, olika personligheter och sätt att hantera saker på.

Exempel på utmaningar barn med ADHD kan ha är:

 • Svårigheter att fungera i skolan. Det kan vara svårare att sitta stilla och att koncentrera sig på vad lärarna säger. Det kan också handla om svårigheter som att komma ihåg när nästa prov är eller vilken läxa man ska göra.
 • Socialt kan man upplevas som nonchalant. Det kan exempelvis handla om att man inte verkar lyssna på vad vänner berättar. Det kan utåt sett uppfattas som att man glömmer bort saker och inte bryr sig, men ofta handlar det om att man helt enkelt inte kunnat koncentrera sig på vad vännen sagt och har därför inte registrerat det alls.

Exempel på utmaningar som vuxna med ADHD kan ha är:

 • Samma utmaningar som för barn. Men förutom de utmaningar man har med koncentration och det sociala, förväntas man bland annat klara saker som att sköta ett hushåll, kanske skaffa familj och hantera sitt arbete.
 • Man kan ha problem med exempelvis städa, betala räkningar och organisera sina dagar.

Är det sant att man är osmart när man har ADHD?

Absolut inte!

Personer med ADHD, precis som personer utan, är unika och intelligensnivån skiljer sig från person till person. Precis som att man är olika långa och olika starka kan man ha varierande intelligensnivå.

Att man skulle vara osmart är alltså en myt. Tyvärr finns det en utbredd okunskap när det kommer till ADHD. Vi som jobbar med personer som har diagnosen hör ofta om fördomar som inte stämmer med verkligheten.

Här har vårt systerbolag ADHD Care skrivit en artikel där de slår hål på den myten och även andra myter om ADHD.

ADD

ADD står för Attention-Deficit Disorder. ADD är en variant av ADHD och symtom som bristande förmåga att styra uppmärksamhet är mer uttalad när man har ADD. Ofta har man inte lika stora problem med delarna hyperaktivitet eller rastlöshet.

Vilken hjälp kan man söka om man blivit diagnostiserad med ADHD/ADD?

Om man diagnostiserats med ADHD finns det olika hjälpmedel man kan söka för att få en mer fungerande vardag.

Det kan vara:

 • KBT – En terapiform där man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster.
 • Medicinsk behandling – Läs mer om vad det innebär hos vårt systerbolag ADHD Care.
 • Terapi tillsammans med sin partner för att underlätta för varandra och lära sig mer om hur man kan förhålla sig till de utmaningar som ADHD kan innebära. Anhöriga kan också söka anhörigstöd eller föräldrastöd.
 • Det finns också olika bidrag och hjälpmedel man kan söka. Här har ADHD Care skrivit en artikel om vilka hjälpmedel som finns för dig med ADHD.

Vad som hjälper för just dig är individuellt och det är något du behöver testa dig fram med.

 

Autism / autismspektrumtillstånd

Det har genom åren funnits flera olika namn och diagnoser kopplade till autism. Asperger syndrom, atypisk syndrom och autismliknande tillstånd är några av de namn som använts. Men numera använder man endast samlingsnamnet autism för alla de olika diagnoserna.

Symtom inom autismspektrumtillstånd brukar ofta vara bristande förmåga till socialt samspel, stort fokus på detaljer, intensiva specialintressen och svårigheter med snabba förändringar.

Ibland kan man även ha en nedsatt förmåga att kommunicera med ord, gester och ögonkontakt.

Det är också vanligt med över- eller underkänslighet för sinnesintryck som ljud, ljus, dofter och känsel. Sådan känslighet kan påverka vardagen mycket och är viktig att känna till och ta hänsyn till.

Hur påverkas livet och vardagen av autism?

Hur livet påverkas av autism skiljer sig väldigt mycket beroende på vilken grad av autism man har.

Eftersom man är känslig för saker som lukt, smak, känsel och ljus så kan det exempelvis vara svårt för barn med autism att äta maten som serveras i skolan. Det kan också vara svårt att orka med en hel skoldag eller arbetsdag då omgivningen kan bestå av en hel del ljud och lukter.

Vilken hjälp kan man söka om man blivit diagnostiserad med autism?

Det finns ingen medicinsk behandling för autism, men ibland kan man behöva medicinsk behandling för annan problematik som kan uppstå hos personer med autism.

Det kan handla om:

 • Sömnsvårigheter
 • Ångest
 • Depression

Man kan också söka hjälp via habiliteringsverksamheter. Vilken hjälp man får skiljer sig beroende på vilken ort man bor i. Man kan boka telefontid hos habiliteringen via 1177.se. Välj ”Hitta vård” och sök på ”Habiliteringens resurscenter”. Klicka på ”Boka tid direkt”, logga in och och välj sedan ”Stöd och rådgivning från habiliteringen”.

Du som är anhörig kan också söka anhörigstöd eller föräldrastöd hos Modigo.

Tourettes syndrom

Tourettes visar sig genom motoriska och vokala tics.

Motoriska tics kan exempelvis vara att man rynkar näsan, kastar med huvudet eller blinkar. Vokala tics handlar mer om ljud som att man harklar sig, fnyser eller grymtar.

Många tror att Tourettes syndrom är förknippat med ofrivilliga utbrott av fula ord eller socialt opassande kommentarer som exempelvis könsord, avföringsord eller sexuella ord. Men det är bara en mycket liten del av alla som har Tourettes syndrom som utvecklar den sortens tics.

Tourettes syndrom är delvis ärftligt och ofta kombinerat med andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Intellektuell funktionsnedsättning

Intellektuell funktionsnedsättning (IF) innebär att man har nedsatt intelligens och svårigheter att fungera självständigt i hemmet, i skolan och på arbetet.

Det kan exempelvis handla om svårigheter med läs- och skrivförståelse. Man kan också ha problem att uppfatta abstrakta saker som tid och pengar.

IF kallas också för utvecklingsstörning och uppskattningsvis har en procent av Sveriges befolkning en intellektuell funktionsnedsättning.

Med rätt hjälp och stöd kan personer med IF få en mer fungerande vardag.

Vad innebär det att göra en neuropsykiatrisk utredning?

När man genomgår en neuropsykiatrisk utredning kartlägger man hur det sett ut i ens liv tidigare, hur det ser ut nu och vilka symtom och svårigheter man har.

En utredning gör man genom besök hos psykolog och läkare. För att få en ännu större bild från olika perspektiv ingår det också intervjuer med en anhörig eller förälder.

På Modigo utreder vi ADHD, ADD och autismspektrumtillstånd.

Här kan du läsa mer om vad det innebär att göra en npf-utredning för barn.

Här kan du läsa mer om vad det innebär att göra en npf-utredning för vuxna.

Kontakta oss

Om du har några som helst frågor är du välkommen att kontakta oss. Vi kan bland annat hjälpa dig att besvara frågor om var du ska vända dig om du misstänker att du har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Genom att skicka meddelandet godkänner jag att ni hanterar mina uppgifter enligt Modigos personuppgiftspolicy

Granskad av

Caroline, verksamhetschef Modigo

Caroline är legitimerad psykolog och specialist i neuropsykologi. Hon har tidigare arbetat med metodutveckling gällande neuropsykiatriska diagnoser inom Region Stockholm. Caroline har varit verksamhetschef på Modigo sedan 2018.

Gillade du artikeln? I vårt nyhetsbrev får du fler hjälpsamma tips och uppdateringar kring neuropsykiatri. Varmt välkommen att prenumerera.

Genom att prenumerera på nyhetsbrevet godkänner jag att ni hanterar mina uppgifter enligt vår personuppgiftspolicy

Tillbaka till alla artiklar