Vad är en neuropsykiatrisk funktions­nedsättning?

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är ett gemensamt namn på ett antal diagnoser inom gruppen NPF

Detta innefattar:

  • ADHD
  • Autismspektrum problematik
  • Tourettes syndrom, Tics
  • Intellektuell funktionsnedsättning

På Modigo utreder vi ADHD, ADD och autismspektrumtillstånd. Vid en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning fungerar hjärnan lite annorlunda jämfört med för de flesta andra. Det är något man föds med och kan leda till att det är svårt att få vardagen att fungera bra.

Symtom vid ADHD

Symtom vid ADHD brukar ofta vara bristande förmåga att styra uppmärksamhet, svårigheter att reglera aktivitetsnivå, minnessvårigheter och impulsivitet.

Symtom inom autismspektrumtillstånd brukar ofta vara bristande förmåga till socialt samspel, stort fokus på detaljer, intensiva specialintressen och svårigheter med snabba förändringar. Ibland kan man även ha en nedsatt förmåga att kommunicera med ord, gester och ögonkontakt.

Känner du igen dessa symtom hos dig själv eller hos ditt barn är du välkommen att skicka en egen vårdbegäran till Modigo. Här hittar du mer information om vilka regler som gäller i respektive region.

Granskad av

Kristina, leg. psykolog

Kristina är leg. psykolog och under specialistutbildning inom klinisk barn- och ungdomspsykologi. Kristina har lång erfarenhet av utredning och behandling av barn och unga och har tidigare arbetat som psykolog inom förskola, skola, MVC/BVC och BUP.

Tillbaka till alla artiklar