Vad är KBT och hur kan det hjälpa mig?

I den här artikeln berättar Caroline Byström, verksamhetschef på Modigo samt legitimerad psykolog och specialist i neuropsykologi, vad KBT är, hur en behandling går till och vem det passar för.

KBT är en förkortning på kognitiv beteende terapi. Det är ett samlingsnamn för psykoterapier där man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster. KBT är en terapiform där man kan titta bakåt men lägger fokus på nuet och på framtiden.

Hur går KBT till?

Under en behandling med KBT jobbar man med att identifiera tankar, känslor och/eller beteenden som skapar de psykologiska problemen, och utmanar dessa med mer funktionella beteende- och tankemönster.

Ett exempel kan vara att en person med ADHD har svårt att städa sitt hem. Under KBT-samtalet med terapeuten kommer de fram till att personen alltid gör flera saker samtidigt och därför blir hen aldrig klar. Det kan leda till att man inte ens orkar påbörja städningen och därför aldrig städar. Beteendemönstret kan man då jobba med genom att exempelvis dela upp städningens olika delar; en dag plockar du kläder och nästa dag stryker du osv.

Ett annat exempel är att en dålig tanke kan vara “jag misslyckas ofta” vilket gör att man inte ens försöker göra vissa saker som känns svårt, som till exempel söka jobb. Den tanken behöver då utmanas genom att man exempelvis går emot tanken och ändå söker jobb.

Viktigt att man själv vill göra en förändring

KBT är ett samarbete mellan terapeuten och patienten. Den som behandlas med KBT får hemuppgifter som är en viktig del av behandlingen.

Det är under hemuppgifterna som man testar nya beteenden och förhållningssätt. Gör man inte uppgifterna kommer terapin inte fungera.

Därför är det viktigt att man är engagerad och själv vill göra en förändring.

Hur länge behöver man behandlas med KBT?

Hur många behandlingar man behöver varierar. En del kan behöva gå längre perioder, andra kortare. Men det allra vanligaste är att KBT ges vid ett tillfälle per vecka under 5-20 veckor.

Vem passar KBT för?

KBT fungerar för många olika sorters människor med olika problem och diagnoser. KBT rekommenderas bland annat ofta vid depression och ångest.

Även om det är vanligare att vuxna behandlas med KBT så passar det även för barn.

KBT vid ADHD

För personer med ADHD kan KBT vara en bra terapiform. Då kan man exempelvis jobba med saker som att skapa bättre struktur i livet.

Uppgifter skulle kunna vara att:

  • Börja använda sig av att-göra-listor
  • Använda kalender på ett funktionellt sätt
  • Hitta sätt att minska distraherande faktorer i sin omgivning.

Det finns såklart många olika saker man kan behöva hjälp med vid ADHD, och exemplen ovan kanske inte alls är vad just du behöver.

Oavsett vilket problem som behandlas, kännetecknas KBT av ett strukturerat upplägg och ett undersökande samarbete mellan terapeuten och klienten.

Var kan jag vända mig om jag vill gå i KBT?

För att ansöka om KBT kan du göra på olika sätt:

  • Du kan kontakta din vårdcentral
  • Kontakta din psykiatriska mottagning
  • Ta kontakt direkt med en privat aktör.  Här kan du läsa mer om KBT hos Modigo och hur du ansöker.

Kontakta oss

Om du har några som helst frågor är du välkommen att kontakta oss.

Genom att skicka meddelandet godkänner jag att ni hanterar mina uppgifter enligt Modigos personuppgiftspolicy

Granskad av

Caroline, verksamhetschef Modigo

Caroline är legitimerad psykolog och specialist i neuropsykologi. Hon har tidigare arbetat med metodutveckling gällande neuropsykiatriska diagnoser inom Region Stockholm. Caroline har varit verksamhetschef på Modigo sedan 2018.

Gillade du artikeln? I vårt nyhetsbrev får du fler hjälpsamma tips och uppdateringar kring neuropsykiatri. Varmt välkommen att prenumerera.

Genom att prenumerera på nyhetsbrevet godkänner jag att ni hanterar mina uppgifter enligt vår personuppgiftspolicy

Tillbaka till alla artiklar