Växer NPF-problematik bort?

På Modigo får vi ofta frågan om NPF-problematik går över med tiden? Att ge ett klart och entydigt svar är svårt, menar leg psykolog och verksamhetschef Caroline Byström. I artikeln lär du dig mer om hur ADHD och autism kan förändras under livet gång.

ADHD

Cirka 5–7 procent av alla barn och ungdomar beräknas ha ADHD, medan förekomsten är något lägre hos vuxna, cirka 3 procent (Nationella vård- och insatsprogrammet, adhd). Betyder det att ADHD kan gå över med tiden? Tidigare tänkte man att ADHD ofta växer bort – numera vet man att det varierar. Medan många har betydande svårighet även i vuxen ålder, är det också en stor grupp som lär sig att anpassa sig och utveckla strategier för att hantera sina utmaningar.

– Då kan det vara så att man som vuxen inte längre uppfyller diagnoskriterierna. Till exempel kan vuxna med ADHD bli skickliga på att organisera sitt arbete eller hitta strategier för att hantera olika svårigheter. Dessa anpassningar kan göra att symtomen blir mindre tydliga, säger Caroline.

Enligt Nationella vård- och insatsprogrammet har cirka 60–70 procent av de som får diagnosen ADHD i barndomen kvar betydande uppmärksamhetssvårigheter i vuxen ålder, medan problem med att reglera aktivitetsnivå och impulser avtar.

– Mycket beror också på kontexten kring individen. Skolans värld ställer stora krav på impulshämning och exekutiva funktion som gör ADHD:n tydlig. När man är vuxen kan man söka sig till arbeten och andra sammanhang där de problem man har är lättare att hantera, säger Caroline och exemplifierar:

– Det är inte ovanligt att personer med ADHD har en förskjuten dygnsrytm. Då kan det vara bra med ett arbete med flexibel arbetstid. När man inte behöver vara på jobbet kl 8-17 medför ADHD inte samma svårigheter.

Hon betonar också att symtombilden och graden av svårigheter inte sällan variera över livet. Problemen kan alltså gå i vågor och märkas olika mycket beroende på livsomständigheter.

– Många vuxna kan gå långa perioder utan att ha så stora problem. Men så händer något i livet som ökar påfrestningen. Det kan handla om allt möjlig, till exempel mycket på jobbet, separation, bråk med vänner eller att man är stressad inför julen. Då kan svårigheter som kommer med ADHD:n bli mer påtagliga igen. De strategier man tidigare använt räcker inte längre och man behöver hitta nya sätt att hantera situationen.

Autism

I dag har 1–2 procent av befolkningen i Sverige en autismdiagnos (Autismforum, Region Stockholm). Autism försvinner inte med åren men situationen brukar se olika ut i olika åldrar. Mindre barn klarar sig vanligtvis med stöd från föräldrar och förskolepersonal, medan svårigheterna ofta ökar i skolåldern och problemen är som störst under tonåren. Vuxna kan må ganska bra eftersom man då lärt sig hur man fungerar och vad man behöver. (Riksförbundet Attention)

– Liksom vid ADHD handlar det om att symtom kan minska eller förändras när man utvecklat strategier för att hantera olika svårigheter, till exempel sociala situationer. Men det är viktigt att komma ihåg att den individuella variationen är mycket stor och man kan ha olika upplevelser, säger Caroline Byström.

Granskad av

Caroline, verksamhetschef Modigo

Caroline är legitimerad psykolog och specialist i neuropsykologi. Hon har tidigare arbetat med metodutveckling gällande neuropsykiatriska diagnoser inom Region Stockholm. Caroline har varit verksamhetschef på Modigo sedan 2018.

Gillade du artikeln? I vårt nyhetsbrev får du fler hjälpsamma tips och uppdateringar kring neuropsykiatri. Varmt välkommen att prenumerera.

Genom att prenumerera på nyhetsbrevet godkänner jag att ni hanterar mina uppgifter enligt vår personuppgiftspolicy

Tillbaka till alla artiklar