Kundcase: Eskilstuna kommunfastigheter

Större medvetenhet och förståelse kring ADHD och autism utifrån organisation och ledarskap. Det var en ambition med den skräddarsydda utbildning om NPF i arbetslivet som Modigo höll tillsammans med Kfast i Eskilstuna våren 2024 för bolagets alla chefer.

Eskilstuna kommunfastigheter, Kfast, är ett kommunalt fastighetsbolag med uppdrag att utveckla Eskilstuna.  Bolagets fastighetsbestånd består av både bostäder och lokaler. Här arbetar cirka 500 medarbetare – lokalvårdare, servicetekniker, ingenjörer och många andra professioner.

Fokus på hälsoarbete

Det hälsofrämjande arbetet är ett viktigt fokus på företaget, berättar Hillevi Annell, medarbetare inom HR. Sedan flera år jobbar man strukturerat med de tre områdena fysisk, psykisk och social hälsa, och en återkommande händelse är Hälsoveckorna i april och maj med olika aktiviteter och kunskapshöjande insatser för medarbetare och chefer.

– I år la vi extra vikt vid den psykiska hälsan som vi ser påverkar sjukfrånvaron mycket. En aktivitet var NPF-utbildning för alla chefer. Vi ville hjälpa dem att se, förstå och hantera NPF-problematik eftersom det ofta påverkar den psykiska hälsan, säger Hillevi.

– Vi ville stötta våra chefer att förstå, känna igen och veta hur vi kan leda medarbetare med NPF-problematik.

Modigo valdes som leverantör tack vare expertisen inom NPF.

– Både Modigo som företag och utbildaren Caroline Byström har stor erfarenhet och det var viktigt för oss när valde utbildare.

Föreläsning och workshops för alla chefer

Modigos utbildning skräddarsyddes för Kfast och bestod av två delar. Först genomfördes en digital föreläsning på två timmar där Caroline Byström, leg psykolog och områdesansvarig för Modigo i arbetslivet, undervisade alla chefer om NPF-diagnoserna ADHD och autism – och speciellt hur de kan ta sig uttryck på arbetsplatser.

– Våra chefer var mycket nöjda och tyckte att de fick med sig kunskap att ta med till verksamheten. Caroline förstod och kunde ge goda råd. Man märkte att hon var grundad i ämnet. Det var proffsigt, säger Hillevi.

Psykolog Caroline Byström håller i workshop för chefer på Kfast i Eskilstuna. 

Viktiga insikter

Nästa moment en vecka senare var en workshop på ett par timmar. För att ytterligare öka användbarheten hölls separata workshops för cheferna på Kfast. Det var ett tillfälle att diskutera och reflektera och gå djupare in i vad man kan göra i praktiken för att underlätta för medarbetare med NPF.

– Jag minns till exempel att en erfaren chef sa: ”Nästa möte ska jag säga att det är helt OK att stå upp om man behöver.” Hen hade fått insikten om att medarbetare med ADHD kan behöva röra sig för att kunna koncentrera sig och lyssna bra.

Vad tar ni med er av utbildningen som helhet?  

– Utbildningen har byggt en större medvetenhet och förståelse för NPF hos våra chefer. Man har fått insikt om att det går att göra små saker för att underlätta för sina medarbetare, men att man alltid behöver fråga – diagnosen i sig ger inte facit.

– En annan insikt är att det går en gräns för när man som chef ska släppa och lämnade vidare.

Något som borde gjorts annorlunda kring utbildningen?

– Nej, det här blev bra. Från början hade vi inte planerat att vår bolagsledning skulle var med på workshop, men de tyckte det var intressant och ville också bli inbjudna.

Till NPF för arbetslivet