Ledningspersoner

På Modigo är det kliniska arbetet i fokus. Många av våra chefer är legitimerade psykologer – men även andra kompetenser behövs i ett starkt ledningsteam hos en nytänkande vårdgivare.

Ledningspersoner inom Modigo

På Modigo är det kliniska arbetet i fokus. Många av våra chefer är legitimerade psykologer, men även andra kompetenser behövs i ett starkt ledningsteam hos en nytänkande vårdgivare.

Ledningsgrupp

Cecilia Odelsparr

VD
Cecilia är civilekonom med lång erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter inom svensk sjukvård.

Caroline Byström

Verksamhetschef
Caroline är leg. psykolog och specialist i neuropsykologi. Sedan 2018 har hon haft ledande befattningar inom Modigo.

Pernilla Schillerström

Ekonomichef
Pernilla är auktoriserad redovisningskonsult och har drivit egen ekonomibyrå i 15 år. 

 

Thomas Lindevall

HR-chef
Thomas har examen inom Human Resource Management och tio års erfarenhet av HR-roller i olika branscher.

Övriga ledningspersoner

Jenny Edbladh

Enhetschef Lund
Jenny är leg psykolog och specialist i neuropsykologi. Hon har lång erfarenhet av chefsroller och verksamhetsutveckling.

 

Lina Wester Gottlieb

Enhetschef Stockholm
Lina är leg. psykolog med  lång erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar och psykologisk behandling av barn och vuxna.

Kristina Edholm

Enhetschef Sundsvall
Kristina är leg. psykolog. Hon har lång erfarenhet av utredning och behandling av barn och unga från bl.a. skola, MVC/BVC och BUP.

Anna Gabrielsson

Enhetschef Göteborg
Anna är leg. psykolog med många års erfarenhet av att arbeta med barn och familjer, både inom vården och i skolan.

 

 

Ioannis Pantziaras

Medicinskt ledningsansvarig läkare
Ioannis är överläkare i psykiatri och arbetar sedan våren 2022 på Modigo.

Camilla Rolander

Kundansvarig affärsutvecklare
Camilla har länge arbetat med försäljning mot företag och offentlig upphandling.

Jenny Askåker

Kommunikation
Jenny är civilekonom med fokus och bakgrund inom journalistik och olika roller inom kommunikation.