Modigo föreläser för att öka kunskapen om NPF hos vuxenskolan

Igår föreläste Caroline Byström, VD på Modigo, för medarbetare inom Uddevalla Vuxenutbildning för att öka kunskapen kring hur medarbetare kan bemöta och inkludera neuropsykiatriska frågor i sin pedagogiska vardag.

Innehållet är anpassat för att vara kunskapslyftande och allmänbildande och alla medarbetare och specialpedagoger bjöds in. Föreläsningen fokuserade på neuropsykiatriska utredningar, hur de går till, vad man kan utreda och inte. Vad gör man när det finns problematik men inte går att fastställa en diagnos. Frågorna var många och engagemanget stort. Föreläsningen hölls digitalt.

Uddevalla Vuxenutbildning arbetar med kunskapslyft inom området och har i år fokus på ADHD, lindrig utvecklingsstörning, dyslexi och vuxna med psykisk ohälsa. En stor spännvidd och viktiga frågor.

”Föreläsningen är ett led i Modigos satsning att tillhandahålla kvalitetssäkrad utbildning och handledning för medarbetare inom skola, skolhälsa eller andra verksamheter som möter personer med NPF i sitt dagliga arbete.” säger Caroline Byström, vd Modigo AB.

Modigo värnar om barn, unga och vuxna med NPF i hela Sverige. Modigo utreder och behandlar neuropsykiatriska tillstånd och kan i enlighet med det fria vårdvalet och uppdrag från regioner ta emot patienter från hela landet. För att kunna möta patienterna där de befinner sig i livet, erbjuder Modigo en sammanhållen utredning under två dagar för alla som bor långt ifrån en av vårdgivarens mottagningar. Under pandemin kan vissa uppföljande moment i utredningen ske digitalt, i enlighet med regler och kvalitetskrav.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Caroline Byström, vd Modigo AB, Caroline.bystrom@modigo.se, 010-440 61 10

 

Modigo Group är en svensk, psykiatrisk vårdkoncern specialiserad på utredning och behandling inom neuropsykiatri. Sedan 2014 har Modigo AB avtal med ett flertal regioner samt mottagningar i Göteborg, Lund, Stockholm och Sundsvall. Vårdkoncernen är med sina drygt 100 medarbetare en av Sveriges ledande vårdgivare inom specialistpsykiatri. På Modigo arbetar erfarna, legitimerade psykologer, psykiatriker, medicinska sekreterare och administratörer för att patienterna alltid ska få ett flexibelt och individanpassat bemötande och en evidensbaserad vård med hög kvalitet.

Modigo Group erbjuder neuropsykiatriska utredningar, psykologisk och medicinsk behandling inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt en digital specialistklinik för medicinsk behandling inom ADHD. Verksamheten bedrivs genom dotterbolagen Modigo AB och ADHD Care by Modigo AB.

Tillbaka till alla nyheter