Modigos verksamhetschef publicerad i vetenskaplig tidskrift

Caroline Byström, verksamhetschef på Modigo, har medverkat i en studie om utbildningsinsatser för nydiagnostiserade autismpatienter som just publicerats i den vetenskaplig tidskriften BMC Psychiatry.

Vad handlar forskningen om?
– Den handlar om patient- och anhörigutbildningen PRISMA. Det är en utbildningsinsats som vänder sig till vuxna som nyligen fått diagnosen autismspektrumtillstånd och deras anhöriga. Syftet är att ge dem kunskap om diagnosen och olika insatser som vården och samhället erbjuder. I forskningen tittade vi på genomförbarheten (hur många som fullföljde utbildningen) och olika resultat av insatsen.

Viktiga slutsatser?
– Att kunskapen hos deltagarna förbättrades i och med utbildningen, samt indikationer på förbättrad relation mellan deltagarna, förbättrat psykiskt mående och ökad acceptans för diagnosen. Det krävs dock mer forskning för att ytterligare undersöka effekterna.

– Vi fick också bra och viktig feedback från deltagarna om hur utbildningen kunde reviderades för att bli ännu bättre.

Vad kan er forskning få för praktiska tillämpningar på sikt?
– Våra resultat kan användas för att göra PRISMA till en ännu bättre insats, som erbjuds allt fler vuxna patienter med autismspektrumtillstånd och dess anhöriga. PRISMA är framtaget inom Region Stockholm. Jag hoppas att den kommer användas mycket och även spridas nationellt.

Här kan du ta del av forskningen i BMC Psychiatry.

 

Tillbaka till alla nyheter