”På Modigo applåderar vi Socialstyrelsens uppdaterade riktlinjer”

Syftet med en NP-utredning är att förstå orsakerna bakom en persons problembild – så att hen därefter kan få hjälp och stöd som gör livet bättre. Därför är det så viktigt att utredningar inte stressas igenom, utan blir gedigna och grundliga. Det tycker vi på Modigo – och Socialstyrelsen håller med!

Nyligen kom Socialstyrelsen med uppdaterade riktlinjer för vård och stöd till personer med adhd och autism.Bland annat betonar myndigheten vikten av att genomföra neuropsykiatriska utredningarna noggrant, att anpassa dem efter individens behov och att ha en öppenhet för att flera diagnoser, sjukdomar och andra orsaker kan vara bakgrunden till en individs svårigheter.

– Gedigna utredningar ger tillförlitligare resultat. På Modigo applåderar vi de uppdaterade riktlinjerna och känner oss stärkta i vårt arbetssätt, säger Caroline Byström, verksamhetschef på Modigo.

– Korrekt ställd diagnos är förstås en förutsättning för att kunna hjälpa individen efter utredningen med rätt stöd och behandling. Annars är risken att insatserna leder fel.

Både psykolog och specialistläkare i teamet

Precis som Socialstyrelsen rekommenderar ingår en psykolog och specialistläkare i utredningsteamen på Modigo. Socialstyrelsen betonar också att särskilt intellektuell funktionsnedsättning och svag teoretisk begåvning kan behöva utredas samtidigt som neuropsykiatriska tillstånd – vilket regelmässigt sker på Modigo.

– Det här är viktiga åtgärder för att säkerställa kvalitet i våra utredningar, säger Caroline Byström.

Tillbaka till alla nyheter