Professionalitet, tillgänglighet och engagemang

Varmt välkommen till oss på Modigo. Vi har fyra mottagningar dit privatpersoner från hela landet kan söka sig – Göteborg, Sundsvall, Lund och Stockholm. Vi tar emot dig i trivsamma lokaler och med ett genuint engagemang.

Modigo AB är en psykiatrisk verksamhet som är specialiserad på utredning och behandling inom psykiatri samt på skolpsykologiska tjänster. Vi har under många år haft avtal med flera olika landsting och kommuner.

Vi tar ansvar för miljön

Modigo tar ansvar för vår planet och för människorna som bor här. Miljömedvetenhet och hållbarhet genomsyrar därför hela vår verksamhet – hur vi agerar, hur vi reser, vilka vi samarbetar med, vad vi köper in och hur vi inreder våra mottagningar. Självklart källsorterar och återvinner vi på alla våra mottagningar. När det gäller våra inventarier väljer vi naturmaterial i nordisk design så långt det är möjligt, och det som vi inte längre behöver säljs eller skänks så att det kommer andra till godo. Modigo har helt enkelt bara det som behövs för vår dagliga verksamhet, inget annat. Det tycker vi är schysst.