SPECIALISTER INOM NEUROPSYKIATRISK UTREDNING & BEHANDLING

Vi möter dig där du är och väg­leder dig framåt

Vi utgår från dina utmaningar och var du befinner dig i livet. Det är där vi möts och hjälper dig framåt till där du vill vara.

Hos oss finns över 100 erfarna psykologer och läkare som hjälper dig framåt.

Så söker du till oss

Modigo Stories

Läs våra patienters upplevelser med deras egna ord.

Aretha, Stockholm

”Mycket nöjd med utredning på Modigo Stockholm. Det var första gången någonsin som jag upplevde att vården frågade och lyssnade nyfiket istället för att bara ifrågasätta det jag säger. Valde att resa dit pga att jag kunde få utrednings tid mkt snabbare är hemma. Det var jobbigt att tokfokusera på allt som inte funkar, så det är nog klokt att inte ha annat inplanerat före och efter. Jag var väldigt låg i en vecka efter att ha insett hur stora svårigheter jag faktiskt har.”

Chris, Göteborg

”Vi var på Modigo. Väldigt bra bemött där och både läkare och psykolog som togs in har jobbat med barn. Kändes bra för mig som förälder”

Patrik, Lund

”Vår son är utredd på Modigo i Lund. Vi fick en heldag med psykolog. Först intervjuades vi föräldrar i en timme, sonen satt i väntrum utanför. Därefter genomgick sonen tester och samtal, då satt vi utanför och väntade. Det tog ca 5 timmar med regelbundna pauser och lunchrast. Att bli heldagsutredd funkade fint på vår son, psykologen var fantastisk med honom. Lugn och behaglig miljö utan massa intryck.”

Ebba, Lund

”Har gjort en ADHD-utredning på Modigo i Lund i slutet av förra året och är glad och tacksam över det otroligt proffsiga bemötandet och personalens förmåga att hålla isär alla mina andra diagnoser som ME/CFS, dyslexi och tidigare utmattningssyndrom.”

Marika, Sundsvall

”Jag gjorde min utredning på Modigo i Sundsvall för ca 1 år sedan. Finns ingenting att förbereda sig på, det bästa är att komma helt oförberedd och ta det som det kommer för att minimera risken att resultatet blir påverkat. Dom var jättebra, otroligt empatiska personer som jag träffade. Lyssnade utan att förminska eller förvränga, förstod när det blev lite snurrigt och förklarade alla moment på ett bra sätt och gick inte vidare innan dom fått klart att jag förstått instruktionerna.”


Telefontider under Kristi Himmelsfärd och klämdag

På torsdag (26 maj) är det röd dag i och med Kristi Himmelsfärd och våra telefontider är inställda. På fredag (27 maj) svarar vi i telefonen klockan 8-10. Varmt välkomna!  


Aktuellt – sök privat utredning vid misstanke om ADHD/ADD/autism

Du vet väl att du kan söka privatbetald neuropsykiatrisk utredning på Modigo? Då behöver du ingen remiss från annan vårdgivare och kan komma igång snabbt. Våra erfarna psykologer och läkare har tid för dig. Vi tar emot både vuxna och barn.

Läs mer och sök utredning:
– För vuxna
– För barn

Så kan vi hjälpa dig

För barn

Våra specialistläkare och psykologer har stor erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar hos barn med misstanke om exempelvis ADHD eller autism.

Tjänster för barn

För vuxna

Vi erbjuder neuropsykiatriska utredningar och rådgivning för vuxna med misstanke om exempelvis ADHD eller autism. Vi erbjuder även psykologisk behandling.

Tjänster för vuxna

För företag

Med ett brett nätverk av kompetenser inom neuropsykiatri kan vi erbjuda handledning och utbildning för dig som jobbar med NPF-grupper.

Tjänster för företag

Lär känna våra medarbetare

Jenny, enhetschef Lund

Jenny är leg psykolog och specialist i neuropsykologi. Hon har lång erfarenhet av arbete inom BUP gällande både neuropsykiatriska utredningar och psykologisk behandling av barn och unga. Jenny har tidigare erfarenhet av verksamhetsutveckling samt befattningar i ledande positioner.

Lina, enhetschef Stockholm

Lina är leg. psykolog och enhetschef. Hon är under specialistutbildning inom neuropsykologi. Lina har tidigare arbetat som psykolog inom BUP, primärvården och inom den privata vården. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med neuropsykiatriska utredningar och psykologisk behandling av både barn och vuxna.

Anna, enhetschef Göteborg

Anna är legitimerad psykolog och har flera års erfarenhet av arbete med barn och familjer, både inom vården och i skolan. Hon har arbetat med såväl utredning som behandling, föräldrastöd och handledning. Har också arbetat som projektledare inom en statlig skolmyndighet.

Linda, enhetschef Sundsvall

Linda är leg. psykolog och enhetschef. Linda har lång erfarenhet av att organisera och leda utredningsteam på psykiatriska mottagningar. Hon har själv arbetat inom vuxenpsykiatri med neruopsykiatriska utredningar, psykologisk behandling och utbildning för personer med funktionsnedsättningar.

Susanne, medicinsk sekreterare

Susanne är utbildad medicinsk sekreterare och arbetar på Modigos mottagning i Stockholm. Tidigare var hon förlagsredaktör med 20 års erfarenhet av yrket.

Johan Thelander

Johan, leg. psykolog

Johan är leg. psykolog och snart färdig specialistpsykolog inom neuropsykologi. Han har mångårig erfarenhet av utredning och behandling inom rehabilitering och psykiatri. Gruppbehandling, anhörigstöd och utveckling av IT inom vården är andra områden som Johan jobbat med.

Linnea Nyman, leg psykolog

Linnea Nyman är legitimerad psykolog och KBT-terapeut. Du träffar henne på Modigos mottagningar i Lund.

My, HR-chef

My har en examen inom personal- och arbetslivsfrågor. Hon har lång erfarenhet inom HR som business parter och HR-chef och har tidigare arbetat som konsult- och enhetschef.

Anders, leg. psykolog

Anders är leg. psykolog och har flerårig erfarenhet inom behandling- och utredningsarbete inom barn- och vuxenpsykiatri.

Caroline, verksamhetschef Modigo

Caroline är legitimerad psykolog och specialist i neuropsykologi. Hon har tidigare arbetat med metodutveckling gällande neuropsykiatriska diagnoser inom Region Stockholm. Caroline har varit verksamhetschef på Modigo sedan 2018.

Tanja, leg. psykolog

Tanja har arbetat inom skola, vuxenpsykiatri, barn- och ungdomshabilitering samt för privat vårdgivare. Hon har både arbetat med behandling och utredning och hennes intresse vilar tungt i barn och ungdomar med neuropsykiatriska svårigheter och utbildning.

Ewa, leg. läkare

Ewa är legitimerad läkare och specialistläkare inom barnpsykiatri. Ewa har lång erfarenhet från att möta barn, ungdomar och föräldrar inom psykiatrisk vård, utredningar och behandling. Hon är även engagerad i ADHD Care.

Ebba, leg. psykolog

Ebba är legitimerad psykolog och har mångårig erfarenhet av att arbeta med utredning och behandling av barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom barn- och ungdomspsykiatri, skola och vuxenpsykiatri.

Max, leg. läkare

Max är specialistläkare i psykiatri med erfarenhet inom neurologi och beroendemedicin. Max är engagerad i ADHD Care.

Cecilia, vd Modigo

Cecilia är vd för Modigo AB. Hon är civilekonom med lång erfarenhet av arbete med ledning och utveckling av verksamheter inom svensk sjukvård.

Magnus, leg. psykolog

Magnus är leg. psykolog och har flerårig erfarenhet inom psykiatri, rehabilitering och specialiserad beroendevård. Han har främst arbetat med behandling och neuropsykiatrisk utredning av vuxna men har även erfarenhet av teamledning och verksamhetsutveckling.

Sofia, leg. psykolog

Sofia är leg. psykolog med flerårig erfarenhet av utredning och psykologisk behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin. Hon har ett stort intresse för neuropsykiatri och har band annat utvecklat en gruppbehandling för ungdomar med ADHD som används inom Region Halland.

Clara, leg. psykolog

Clara är leg. psykolog och specialist i klinisk barn- och ungdomspsykologi. Clara har mångårig erfarenhet av behandling och utredning av små barn och ungdomar samt föräldrastöd inom såväl Barnneuropsykiatrin som BarnHabiliteringen.

Camilla, medicinsk sekreterare

Camilla är medicinsk sekreterare i Lund med lång erfarenhet av yrket. Tidigare har hon arbetat inom sjukhusvården, primärvården och psykiatrin/habiliteringen.

Olof, leg. läkare

Olof är leg. läkare och specialist i barn och ungdomspsykiatri. Hanhar arbetat med barnpsykiatrisk behandling och utredning i såväl öppenvård som slutenvård.  Förutom Modigo så är Olof även engagerad i ADHD Care.

Katarina, ekonomiansvarig

Katarina har en civilekonomexamen från högskola. Katarina har tidigare arbetat med butik, inköp & ekonomi i modebranschen samt varit ekonomiansvarig för ett mindre byggföretag. Katarina kommer från och med juni 2021 att gå på föräldraledighet.

Sara, leg. psykolog

Sara är legitimerad psykolog och har mångårig erfarenhet av att träffa barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Tidigare arbetat inom både barn- och ungdomshabiliteringen och barnpsykiatrin med utredning, diagnostik och behandling. Har även lång erfarenhet av att jobba med handledning kring bemötande av barn med särskilda behov.

Cristina, leg. psykolog

Cristina är legitimerad psykolog med flerårig erfarenhet inom neuropsykiatri, och arbetar med neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar. Hon har arbetat inom specialistvården och primärvården och har i sitt arbete genomfört neuropsykiatriska utredningar, bedrivit psykologisk behandling och föräldrastöd.

Björn, leg. psykolog

Björn är leg. psykolog, specialist i neuropsykologi och psykologisk behandling och psykoterapi. Björn är även leg. psykoterapeut med inriktning KBT. Björn har 17 års erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar med barn och vuxna.

Mia, leg. läkare

Mia är leg. läkare, specialistläkare barn- och ungdomspsykiatri, samt leg. psykoterapeut och certifierad handledare med inriktning KBT. Mia har över 20 års erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar och behandlingar av barn, unga vuxna och vuxna, inom BUP, BNK (enhet för barnneuropsykiatri i Göteborg) och andra specialistmottagningar för neuropsykiatri.

Henrik, leg. psykolog

Henrik är legitimerad psykolog med inriktning främst mot neuropsykiatriska utredningar av barn, ungdomar och unga vuxna. Han har mångårig erfarenhet från arbete inom barn- och ungdomspsykiatrin, liksom arbete med funktionsnedsättningar inom ramen för LSS.

Elin, leg. psykolog

Elin är leg. psykolog och under specialistutbildning i psykologisk behandling. Elin har arbetat inom primärvård och företagshälsovård. Har tidigare arbetat på BUP, skola och habilitering. Har erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar av barn och KBT för vuxna, barn och ungdomar.

Viktor, leg. psykolog

Viktor är legitimerad psykolog med gedigen erfarenhet från vuxenpsykiatri. Han har intresserat sig särskilt för utredning och psykologisk behandling av ADHD.

Mette, leg. psykolog

Mette är legitimerad psykolog och specialist inom klinisk barn- och ungdomspsykologi. Hon har mångårig erfarenhet kring utredning och behandling av barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inklusive förvärvade hjärnskador. Även stor erfarenhet av att arbeta tillsammans med och handleda skolor kring pedagogiska anpassningar.

Jennie, leg. psykolog

Jennie är leg. psykolog och har flerårig erfarenhet av arbete inom psykiatri och habilitering. Hon har främst arbetat med behandling och neuropsykiatrisk utredning av vuxna.

Carolin, administratör

Carolin är administratör och receptionist på Modigo i Lund. Carolin har många års erfarenhet inom skola, barnomsorgen och servicebranschen.

Maria, leg. psykolog med utvecklingsuppdrag

Maria är leg. psykolog och specialist i neuropsykologi. Hon har tidigare erfarenhet av både behandling och utredning inom BUP, arbete inom skola och socialtjänst, psykologisk behandling inom privat verksamhet samt forskning och föreläsning inom universitet/högskola.

Emma, medicinsk sekreterare

Emma är medicinsk sekreterare på Modigo i Lund och har tidigare arbetat inom specialistpsykiatrin.

Håkan, leg. psykolog

Håkan är legitimerad psykolog. Har lång erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar av barn och vuxna. Håkan arbetar också med psykologisk behandling med inriktning KBT.

Rebecca, leg. psykolog

Rebecca är legitimerad psykolog och har lång erfarenhet inom neuropsykiatri. Arbetat inom barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och skolhälsovård. Rebecca har också erfarenhet av psykologisk behandling för barn och vuxna.

Anders, leg. läkare

Anders är legitimerad läkare och specialist inom barn och ungdomspsykiatri. Arbetat inom BUP med neuropsykiatriska utredningar och medicinsk behandling.

David, leg. psykolog

David är leg. psykolog och har lång erfarenhet av utredning inom vuxenpsykiatrin. Han har också tidigare erfarenhet av arbete inom primärvård.

Anna, leg. psykolog

Anna är leg. psykolog och har lång erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar av båda barn och vuxna. Har tidigare arbetat inom BUP, vuxenpsykiatri och BUMM (barn och ungdomsmedicinsk mottagning). Erfarenhet av psykologisk behandling (KBT) av vuxna och barn.

Anette, medicinsk sekreterare

Anette är medicinsk sekreterare. Anette har många års erfarenhet av arbete inom vården. Anette träffar du på Modigo i Sundsvall.

Lisa, leg. psykolog

Lisa är leg. psykolog och snart färdig specialist i neuropsykologi. Lisa brinner för barns hälsa och utveckling och har arbetat inom BUP och skola, både med verksamhetsledning och kliniskt.

Jacob, leg. psykolog

Jacob har sedan 2010 arbetat med neuropsykiatriska utredningar gällande barn och vuxna, men även arbetat med behandling inom barn- och ungdomspsykiatri, företagshälsovård samt elevhälsa.

Emma-Josefin, leg. psykolog

Emma-Josefin är leg. psykolog och arbetar på Modigo med neuropsykiatriska utredningar av vuxna och barn. Hon har tidigare arbetat med kognitiv beteendeterapi.

Jenny, administratör

Jenny är receptionist och henne träffar du på Modigo i Stockholm. Jenny har tidigare erfarenhet inom serviceyrket.

Jacqueline, leg. psykolog

Jacqueline är leg psykolog. Har lång erfarenhet av arbete med både behandling och utredning av barn och vuxna. Har utbildning inom både psykodynamisk och kognitiv beteendeterapi. Har arbetat tidigare inom barn-och ungdomspsykiatri, vårdcentral och BUMM (barn-och ungdomsmedicinsk mottagning).

Karin, leg. psykolog

Karin är leg. psykolog och har flera års erfarenhet av neuropsykiatrisk utredning av ungdomar och vuxna. Hennes stora intresse är neuropsykologi. Hon har tidigare jobbat med både behandling och neuropsykiatriska utredningar. Karin har erfarenhet av både KBT och dynamisk terapi.

Mikael, leg. psykolog

Mikael är leg. psykolog och specialist inom klinisk barn- och ungdomspsykologi. Arbetat med barn och ungdomar sedan 2005 inom verksamheter som BVC, BUP och inom olika skolors elevhälsor.

Kamilla, leg. psykolog

Kamilla är leg. psykolog sedan 2005 och specialist i klinisk psykologi med inriktning psykologisk behandling och psykoterapi. Kamilla har mestadels arbetat med barn, ungdomar och föräldrar på BUP, Primärvården, Barnmedicin, SiS och privat verksamhet.

Anders, leg. läkare

Anders är leg läkare och specialist i Vuxenpsykiatri sedan 2004. Arbetat som överläkare i de flesta psykiatriska subspecialiteter. Är terapeututbildad inom KBT. Har de senaste dryga 5 åren arbetat uteslutande med utredningar av ADHD och Autism.

Mim, leg. psykolog

Mim är leg. psykolog och har över 10 års erfarenhet av arbete med neuropsykiatriska utredningar och med barn och vuxna med NPF. Mim har erfarenhet av arbete inom BUP, habilitering och vårdcentral samt som BVC-psykolog och på Enheten för barnneuropsykiatri (BNK) i Göteborg.

Ida, receptionist

Ida är utbildad undersköterska och arbetar som receptionist på Modigo i Göteborg. Hon har tidigare erfarenhet inom hälso- och sjukvården där hon arbetat som undersköterska.

Andrea, leg. läkare

Andrea är legitimerad läkare och specialistläkare inom området barn- och ungdomspsykiatri. Andrea har lång erfarenhet inom utredning samt behandling av neuropsykiatriska tillstånd.

Anna, leg. psykolog

Anna är legitimerad psykolog och under specialistutbildning inom neuropsykologi. Hon har mångårig erfarenhet av utredningsarbete samt arbete med barn och föräldrar inom skola och psykiatri.

Martina, leg. psykolog

Martina är legitimerad psykolog med ett stort intresse för neuropsykiatri. Martina har mångårig erfarenhet av psykologisk utredning och behandlingsarbete inom barn- och ungdomspsykiatrin, samt arbete med barn, unga och familjer inom jour och behandlingshem.

Joachim, leg. psykolog

Joachim är leg. psykolog och specialist i neuropsykologi. Han har utrednings- och behandlingserfarenheter (KBT) från både primärvården, BUP och vuxenpsykiatrin.

Josefin, leg. psykolog

Josefin är leg psykolog och under specialistutbildning inom klinisk vuxenpsykologi. Hon har utrednings- och behandlingserfarenhet från arbete inom vuxenpsykiatri, primärvård, neurosjukvård och smärtrehabilitering.

Lisa, leg. psykolog

Lisa är legitimerad psykolog med särskilt intresse för neuropsykologi. Hon har mångårig erfarenhet av utrednings- och behandlingsarbete inom vuxenpsykiatri och neurosjukvård. Lisa har erfarenhet av behandling både individuellt samt i grupp.

Elin, medicinsk sekreterare

Elin är utbildad medicinsk sekreterare och undersköterska. Hon har jobbat flera år som sekreterare på smärtmottagning och barnmottagning. Du träffar Elin på Modigo i Göteborg.

Caroline, medicinsk sekreterare

Caroline är utbildad medicinsk sekreterare och undersköterska och du träffar henne på Modigo i Göteborg. Hon har tidigare mångårig erfarenhet inom hälso- och sjukvården där hon arbetat som undersköterska inom psykiatri och demens.

Madeleine, leg. psykolog

Madeleine är leg. psykolog och under specialistutbildning inom neuropsykologi. Hon har länge arbetat inom vuxenpsykiatrin med neuropsykiatriska utredningar, psykologisk behandling, samt utbildning för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Kristina, leg. psykolog

Kristina är leg. psykolog och under specialistutbildning inom klinisk barn- och ungdomspsykologi. Kristina har lång erfarenhet av utredning och behandling av barn och unga och har tidigare arbetat som psykolog inom förskola, skola, MVC/BVC och BUP.

Björn, leg. läkare

Björn är specialist i barn- och ungdomspsykiatri sedan 2002. Han har arbetat på BUP i Stockholm i 15 år och som konsultläkare på flera håll i landet.

Helena, leg. psykolog

Helena är leg. psykolog och är under specialistutbildning inom neuropsykologi.
Hon har jobbat med neuropsykiatriska utredningar och behandling inom specialistpsykiatrin tidigare.

Love, leg. psykolog

Love är leg. psykolg med flerårig erfarenhet av utredning och psykologisk behandling. Han har tidigare jobbat med unga, vuxna och familjer såväl i öppenvård som på institutioner av olika slag.

Martin, Ekonomiansvarig

Martin har en magisterexamen inom redovisning och har tidigare erfarenhet från revisionsbranschen och som redovisningsekonom i flera bolag. Martin började på Modigo i april 2021.

Hulda, leg. psykolog

Hulda är legitimerad psykolog med lång erfarenhet av utredning och psykologisk behandling med barn och unga. Hon har tidigare jobbat flera år inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Elizabeth, ekonomiassistent

Elizabeth är ekonomiassistent på Modigos ekonomiavdelning. Hon är utbildad ekonomi- och redovisnings assistent men är har också en vårdutbildning i grunden som undersköterska.

Richard, leg. psykolog

Richard är leg. psykolog med lång erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar och KBT-behandling av både barn och vuxna. Han har även arbetat inom skolan, specialistpsykiatrin och primärvården.

Béatrice, leg. psykolog

Béatrice är leg. psykolog och specialist i neuropsykologi. Hon har erfarenhet av utredning- och behandlingsarbete (KBT) inom barn- och ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatrin och primärvård. Hon har också arbetat som psykolog i Elevhälsan.

Karin, leg. läkare

Karin är leg. läkare och specialist inom barn- och ungdomspsykiatri. Hon har mångårig erfarenhet av att jobba med neuropsykiatriska utredningar på barn och unga vuxna.

Birgitta, leg. psykolog

Birgitta är fil.dr, leg. psykolog och leg.psykoterapeut. Har under 20 år arbetat med neuropsykiatriska utredningar och med barn och vuxna med NPF. Hon har erfarenhet inom habilitering, skola och ungdomsvård.

Sofia, leg. psykolog

Sofia är leg. psykolog och har en bakgrund inom barnhälsovård och habilitering där hon har erfarenhet av utredning och behandling av barn och unga med autism, ADHD och intellektuell funktionsnedsättning. Sofia har även arbetat med stöd, utbildning och handledning till föräldrar och personal inom skola, förskola och BVC. Hos Modigo träffar Sofia barn och ungdomar för neuropsykiatriska utredningar.

Frida, leg. psykolog

Frida har arbetat med barn och ungdomar i mer än 10 år. Hon har bland annat erfarenhet från BUP och som skolpsykolog.

Senaste nyheterna

Festligt mingel invigde Modigo på Odenplan

Läs nyheten ⟶

Modigo föreläser för att öka kunskapen om NPF hos vuxenskolan

Läs nyheten ⟶

Ny chef för Modigos verksamhet i Stockholm

Läs nyheten ⟶

Tjänsten är inte till för att användas vid situationer som kräver akut sjukvård. I sådana situationer ska du kontakta 112 eller omedelbart uppsöka akutmottagning vid närmaste sjukhus.