Ansökan för barn

Flera regioner i Sverige arbetar med krav på remiss för neuropsykiatriska utredningar. Många söker till oss för neuropsykiatrisk utredning just nu. För er som söker på egen vårdbegäran kan vi endast ta emot ert barn på vår enhet i Stockholm. Till våra andra enheter behövs remiss från BUP för at vi ska ha möjlighet att ta emot ert barn.

För dig som bor i VGR (Västra Götalandsregionen)
VGR inför remisskrav för både vuxna och barn från och med 1 juni. VGR har avtal med ett antal privata aktörer gällande neuropsykiatriska utredningar för barn och vuxna. Modigo är ett av de företag som regionen har avtal med. För att få information om vilken aktör man använder sig av i ditt verksamhetsområde kontakta din psykiatriska mottagning.

Hur söker vi?
En vårdbegäran som gäller ditt barn fylls i av dig som vårdnadshavare och skickas in via post till respektive mottagning. Glöm inte att alla vårdnadshavare ska skriva under vårdbegäran. Vid enskild vårdnad kompletteras vårdbegäran med ett intyg (Utdrag om folkbokföringsuppgifter) om detta från Skatteverket. Intyget kan ni beställa genom att ringa Skatteverket på telefonnummer 0771–567 567.
Vårdbegäran barn

Bor ni i en region som har eget remisskrav?
Då gäller regionens regler om remiss, oavsett vilken mottagning ni vill söka till. Här kan ni läsa om din hemregion har eget remisskrav.

Söka privatfinansierad utredning?
Om ni bor i en region med remisskrav och vill söka till Modigo utan remiss är ni välkomna att söka privat. Då bekostar ni utredningen själva, men behöver ingen remiss från vårdgivare.
Vårdbegäran barn privatfinansierad

Har ni blivit remitterade till Modigo redan? Om ditt barn har blivit remitterad till Modigo från exempelvis BUP, ska ni fylla i ett utredningsunderlag som komplettering till remissen.
Underlag för utredning

Gällande dig som är boende i följande regioner: Stockholm, Södermanland, Dalarna, Värmland, Gävleborg, Örebro, Västmanland, Västernorrland, Uppsala, Gotland, Norrbotten eller Västerbotten kan du läsa här om deras remisskrav. Vi ser dock gärna att du skickar in en egen vårdbegäran redan inför utredningen.