Hur går utredningen till?

Under den neuropsykiatriska utredningen träffar du en legitimerad läkare med en specialistutbildning inom psykiatri samt en legitimerad psykolog med inriktning psykiatri.

Intervju, psykolog

Vi går tillsammans med dig igenom frågor kring din uppväxttid, hur din vardag fungerar, hur det fungerar med arbete/skola, och hur du fungerar i samspel med andra.

Anhörigintervju

Psykologen intervjuar din anhörig och går igenom frågor om din uppväxt och hur du var som barn. Anledningen till att man i utredningen gör en anhörigintervju är för att det ofta kan vara svårt att minnas de första åren.

Psykologbedömning

När du träffar psykologen kommer du att få göra olika psykologiska tester som syftar till att belysa olika styrkor och svagheter, exempelvis vad gäller minne och koncentrationsförmåga. De tester som används är standardiserade och välanvända vid denna typ av utredningar. Syftet med detta är att få en bild av dina kognitiva styrkor och begränsningar.

Läkarbedömning

Vid läkarbesöket går ni igenom din sjukdomshistoria, eventuell medicinering och tidigare kontakter med sjukhus. Ni samtalar också om hur du mår och hur det fungerar för dig i olika sammanhang. Läkaren är psykiater och har därmed en specialistutbildning inom psykiatri.

Återgivningsmöte

Som avslutning på utredningen träffar du psykologen för att gå igenom resultatet från utredningen. Du får en genomgång av utredningsresultatet och teamets rekommendationer utifrån resultatet. Vid detta samtal är det bra om en anhörig eller någon annan person i ditt nätverk kan vara med.

Skriftlig dokumentation

Efter utredningen skickar vi en skriftlig sammanställning med en genomgång av utredningsresultatet och rekommendationer. Detta dokument kan du exempelvis använda i dina kontakter med t ex myndigheter eller sjukvård.

Även om du misstänker en viss diagnos undersöker vi om du uppfyller kriterier för andra diagnoser. Det kan vara så att du har flera diagnoser eller att de symtom du har kanske kan förklaras av en annan diagnos. Syftet med att undersöka flera möjliga diagnoser är att kunna ge rätt hjälp och stöd till dig och dina anhöriga, samt att ge dig verktygen som du behöver för att fungera och må bättre. Du kommer i utredningen att få förslag på hur du kan gå vidare och lära dig att hantera vissa begränsningar. En utredning kan ibland också vara ett stöd i kontakten med olika myndigheter, inom vården och om man vill studera.

Inför utredningen kommer du att behöva uppge en anhörig eller annan närstående som känner dig väl sedan barndomen, eftersom en intervju ska kunna genomföras gällande dina barndomsår.