Vad är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning?

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är ett gemensamt namn på ett antal diagnoser inom gruppen NPF:

- ADHD

- Autismspektrum problematik

- Tourettes syndrom, Tics

- Intellektuell funktionsnedsättning

På Modigo utreder vi ADHD, ADD och autismspektrumtillstånd. Vid en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning fungerar hjärnan lite annorlunda jämfört med för de flesta andra. Det är något man föds med och kan leda till att det är svårt att få vardagen att fungera bra.

Symptom vid ADHD brukar ofta vara bristande förmåga att styra uppmärksamhet, svårigheter att reglera aktivitetsnivå, minnessvårigheter och impulsivitet. Symptom inom autismspektrumtillstånd brukar ofta vara bristande förmåga till socialt samspel, stort fokus på detaljer, intensiva specialintressen och svårigheter med snabba förändringar. Ibland kan man även ha en nedsatt förmåga att kommunicera med ord, gester och ögonkontakt.

Känner du igen dessa symptom hos dig själv eller hos ditt barn är du välkommen att skicka en egen vårdbegäran till Modigo. Om du bor i regionerna Stockholm, Uppsala, Västernorrland, Dalarna, Gotland, Värmland, Västerbotten, Södermanland, Örebro eller Gävleborg krävs en remiss. Du hittar mer information om vilka regler som gäller i respektive region under fliken "vill du komma till oss?".